Prijs koopwoningen naar record in mei

De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen heeft in mei een historisch record gevestigd. Het niveau tikte de 333.000 euro aan. Daarmee waren de prijzen in mei 7,7 procent duurder dan in mei 2019. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster vandaag. 

Na een piek in augustus 2008 gingen de huizenprijzen gestaag omlaag tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 kwamen de prijzen voor het eerst weer boven de piek van tien jaar eerder uit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lag de prijs in mei van dit jaar 47,8% hoger. De prijsstijging van afgelopen maand was hoger dan de afgelopen maanden, zo meldt het persbericht van CBS en Kadaster.

Lees verder onder de afbeelding

De prijzen zijn in 2020 onophoudelijk gestegen tot record in mei

Minder woningtransacties

Het aantal woningtransacties is volgens het Kadaster afgelopen maand wel gedaald ten opzichte van mei vorig jaar: 6,9%. In de eerste vijf maanden van 2020 zijn bijna 89.000 woningen van eigenaar gewisseld. Dat is een plus van 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Lees verder onder de afbeelding

Aantal transacties loopt sinds april al achter ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Die trend zet in mei door (bron NVM)

Effecten coronacrisis

De effecten van de coronacrisis zijn volgens het CBS en het Kadaster nauwelijks zichtbaar in bovengenoemde cijfers. Dat komt omdat ze gebaseerd zijn op notarisoverdrachten. De koopcontracten zijn vermoedelijk afgesloten voordat de corona uitbrak in Nederland.

Daling consumentenvertrouwen

Opstellers van de Monitor Koopwoningmarkt verwachten in de tweede helft van dit jaar een daling van de koopprijzen als gevolg van minder kooptransacties en dalend consumentenvertrouwen in de woningmarkt. “De historie leert ons dat een grote afname van het consumentenvertrouwen gemiddeld na ruim een half jaar zorgt voor een daling van het aantal kooptransacties en pas daarna effect heeft op de koopprijsontwikkeling”, zo lichtte het samenwerkingsverband van Hypotheken Data Netwerk (HDN), De Hypotheekshop, NHG, NVM, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, Vereniging Eigen Huis, Bureau Krediet Registratie en het Centraal Bureau voor de Statistiek toe in haar eerste kwartaalrapportage over de sociaal-economische situatie op de woningmarkt. Ook de drie grote banken verwachten later dit jaar een prijsdaling van bestaande koopwoningen. 

Het CBS en het Kadaster meten de prijsontwikkeling van alle bestaande woningen in Nederland. Daarbij maken ze gebruik van de koopakten die bij het Kadaster worden geregistreerd.

  Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/prijs-koopwoning-record/