Energiebesparende voorzieningen

Duidelijk is al wel dat het ministerie van Financiën op advies van het Nibud inspeelt op de financiering van energiebesparende maatregelen. In de aangepaste Regeling hypothecair krediet mogen aanvragers van de Energiebesparingshypotheek met beperkte leenruimte onder strikte voorwaarden meer lenen dan de waarde van hun woning (Loan to Value). Die is momenteel beperkt tot 100% om mensen met een hypotheek te beschermen tegen financieringsproblemen.

Een andere opvallende wijziging is dat woningeigenaren alleen een hypotheek mogen afsluiten voor voorzieningen als de energiebesparing minimaal gelijk is aan de kosten van de investering. De energiebesparende maatregel dient dus binnen 30 jaar te worden terugverdiend. Zo adviseert het Nibud een zonneboiler niet meer op te nemen in een hypothecair krediet, omdat volgens het instituut het financiële rendement niet in verhouding staat tot de investering.

Fiscale aftrek?

Voor de aanvragers van een Energiebesparingshypotheek neemt het Nationaal Warmtefonds de kosten van het aanvragen en het afsluiten van de financieringsovereenkomst voor haar rekening. De Belastingdienst toetst momenteel of de Energiebespaarhypotheek voldoet aan aan de voorwaarden voor een eigenwoningschuld en recht geeft op fiscale aftrek van betaalde hypotheekrente.