Hypotheekadviseurs scoren hoger op kwaliteit dan andere financiële dienstverleners

hypotheekadviseurs

Hypotheekadviseurs scoren gemiddeld genomen hoger op kwaliteit dan andere financiële dienstverleners. Dat is de belangrijkste conclusie van de ‘Marktflitsen Special, Kwaliteitsrating Hypotheekmarkt’ van Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD).

Binnen de hypotheekadviesmarkt scoren de ketens volgens het RiFD weer beter dan andere hypotheekkantoren.

“Het hypotheekkantoor met de hoogste kwaliteitsrating (9,75) is Financiële Dienstverlening Snel & Partners in Winterswijk. Van de zelfstandige hypotheekkantoren scoort Excellent Finance Noord-Holland uit Den Helder het beste.”

1.378 professionele hypotheekkantoren

In Nederland beschikken bijna 5.600 kantoren over een vergunning om te bemiddelen in en te adviseren over hypothecaire kredieten. Lang niet alle kantoren doen dat op structurele basis. RiFD berekende dat de markt voor hypotheekadvies in totaal 1.378 professionele hypotheekkantoren telt.

Lees verder onder de afbeelding

Bron: RiFD

Bijna 40% aangesloten bij een hypotheekadviesketen

Bijna 40% van de hypotheekkantoren is aangesloten bij een van de twintig hypotheekadviesketens. Daarnaast zijn er nog bijna 600 kantoren (43%) die de focus van hun bedrijfsvoering op hypotheken hebben liggen. Tot slot zijn er zo’n 250 allround kantoren met meer dan 10 fte, blijkt uit het rapport van de RiFD. Dergelijke kantoren hebben vrijwel altijd een of meerdere hypotheekspecialisten in dienst en worden om die reden ook gerekend tot de professionele hypotheekmarkt.

Gemiddelde kwaliteitsrating hypotheekadviseur is een 7,4

De specialisatie van hypotheekkantoren brengt gemiddeld genomen hogere kwaliteitsratings met zich mee. De gemiddelde rating van een hypotheekadviseur is 7,4, waar de rest van de markt blijft steken op een 7,07. Hier staat tegenover dat 18% van de hypotheekkantoren een kwaliteitsrating heeft die lager is dan 6. Dat is juist bovengemiddeld veel: gemeten over de totale markt scoort 13% minder dan een 6.

Lees verder onder de afbeelding

Bron: RiFD

Digitalisering en opleiding

Hypotheekkantoren scoren (overall) vooral beter op de onderdelen digitalisering en opleiding. Op de subscore ‘financiële gezondheid’ is er nauwelijks verschil met de rest van de markt, terwijl de ervaringsscore juist significant lager is dan bij andere advieskantoren. Hypotheekkantoren bestaan vaak wat korter en hebben doorgaans jongere bestuurders aan het roer.

Franchiseketen met de hoogste kwaliteitsrating

Aansluiting van een kantoor bij een hypotheekketen zorgt voor meer ondersteuning op het gebied van digitalisering. Dat is één reden waarom kantoren van ketens gemiddeld hoger scoren dan andere hypotheekadvieskantoren. Maar ook de scores op het gebied van opleidingen zijn bij de ketens hoger. De franchiseketen met de gemiddeld hoogste kwaliteitsrating (een 8,6) is De Hypotheker.

Lees verder onder de afbeelding

Bron; RiFD

Kwaliteitsratings product van het RiFD

De kwaliteitsrating van financiële dienstverleners is een product van het RiFD. Het is een maatstaf voor de kwaliteit van een kantoor. Het cijfer is niet alleen een indicatie voor de kwaliteit van het advies, maar tevens een graadmeter voor het serviceniveau en de professionaliteit die van een kantoor mag worden verwacht op basis van objectieve criteria.

De kwaliteitsratings zijn het resultaat van een algoritme. Dat wordt gevoed met data uit openbare bronnen. Deze data zijn opgenomen in de uitgebreide database die het RiFD heeft opgebouwd van alle in Nederland actieve financiële dienstverleners. De informatie is hoofdzakelijk afkomstig uit de registers van de Kamers van Koophandel, de AFM, klachteninstituut Kifid, keurmerkorganisaties, kredietinformatiebureaus en website(s) van de advieskantoren zelf.

Vier subscores

RiFD meet per kantoor vier subscores. Die vier scores zijn geconcentreerd rond de deelgebieden digitalisering, ervaring, opleiding en financiële gezondheid. Bepaalde specialisaties, werken in een samenwerkingsverband en lidmaatschap van een brancheorganisatie zijn zaken die extra plus- en minpunten kunnen opleveren. Dit alles leidt uiteindelijk per kantoor tot een totaalscore.

Beste kantoren in Winterswijk en Den Helder

In de ‘Marktflitsen Special, Kwaliteitsrating Hypotheekmarkt’ is twee keer een top 3 te vinden: één met de drie beste hypotheekkantoren die zijn aangesloten bij een hypotheekketen en één met de beste drie zelfstandige hypotheekkantoren (niet aangesloten bij keten, geen onderdeel groter concern). Het hypotheekkantoor met de hoogste kwaliteitsrating van Nederland (9,75) is Financiële Dienstverlening Snel & Partners in Winterswijk, aangesloten bij de keten HypotheekCompany. Van de zelfstandige hypotheekkantoren scoort Excellent Finance Noord-Holland uit Den Helder het beste.

Lees ook: Drempel om naar hypotheekadviseur te stappen

  Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/hypotheekadviseurs-scoren-hoger-op-kwaliteit-dan-andere-financiele-adviseurs/