Partijen slaan handen ineen in Convenant Verduurzaming Koopketen

Convenant Verduurzaming Koopketen

Zeventien organisaties die een rol spelen bij de aankoop van een nieuwe woning hebben onlangs het Convenant Verduurzaming Koopketen ondertekend.

In het convenant is vastgelegd hoe huizenkopers moeten worden geïnformeerd of geadviseerd over de opties tot verduurzaming en financiering van de woning. Het convenant richt zich met name op een betere samenwerking in de keten. Daarbij wordt geprobeerd de informatievoorziening naar woningeigenaren meer uniform te krijgen.

Naast de NVM, VBO en Vastgoedpro is het convenant ondertekend door de Minister van BZK en een breed scala aan brancheorganisaties en certificerende instellingen  zoals NRVT, Vastgoedcert, TMI.

Verduurzamen bij aankoop woning

Bij de aankoop van een woning wordt vaak nagedacht over verbouwen of verbeteren van de woning. Dat biedt volgens algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars Richard Weurding een mooie kans om de woning gelijk te verduurzamen. Bijvoorbeeld door bij werkzaamheden aan het dak dat meteen te isoleren en er zonnepanelen op te leggen. “Door hier tijdig en gezamenlijk de aandacht op te vestigen, kunnen we echt impact maken.” Ongeveer 20% van de hypotheekmarkt is in handen van verzekeraars.

Per jaar wisselen ruim 200.000 woningen van eigenaar. Door huizenkopers bij elke stap in het koopproces te wijzen op de mogelijkheden van verduurzaming, kan een grote slag worden gemaakt in het energiezuiniger maken van de bestaande woningvoorraad.

Lees verder onder de afbeelding

Energetische staat woningen in taxatierapport

Ook de NHG wil verduurzaming toegankelijker maken. Daarom neemt ze in samenwerking met marktpartijen de voorwaarden en normen onder de loep. Verder komt in taxatierapporten de energetische staat van de woning terug. Daarbij kan worden aangegeven welke opties mogelijk zijn en welke kosten en besparingen daaraan zijn verbonden. Om kopers snel en makkelijk te voorzien van onafhankelijk advies, wordt nauwere samenwerking gezocht met energieadviseurs. Alle betrokken partijen zorgen dat relevante informatie over verduurzaming overzichtelijk en gemakkelijk is te vinden.

Klimaatakkoord 2019

Het Convenant Verduurzaming Koopketen komt voort uit het Klimaatakkoord 2019. Hierin staat dat er voor 2030 een CO2-reductie van 3,4 megaton moet worden gerealiseerd in de gebouwde omgeving. Dat betekent dat bestaande huizen moeten worden verduurzaamd. Alle partijen slaan nu de handen ineen om dit te stimuleren.

Deelnemende partijen zijn beroeps- en belangenorganisaties die makelaars, taxateurs, energieadviseurs, geldverstrekkers, verzekeraars en hypotheekadviseurs vertegenwoordigen, evenals Vereniging Eigen Huis (VEH), NHG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit zijn de gevolgen van het Klimaatakkoord voor huiseigenaren en huurders

 

 

 

  Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/partijen-slaan-handen-ineen-voor-verduurzaming-koophuizen/