DNB wil af van fiscale verschillen tussen huren en kopen

Geld_woning

DNB stelt voor om de fiscale verschillen tussen huren en kopen geleidelijk volledig af te bouwen. Dit kan door het eigenwoningforfait stapsgewijs te verhogen of de woning (en hypotheekschuld) in geleidelijke stappen te verplaatsen naar box 3.

In dat geval ontvangen kopers die vermogen opbouwen in de eigen woning niet langer een fiscaal voordeel ten opzichte van huurders die maandelijks hetzelfde bedrag zouden sparen als het bedrag dat kopers aflossen, schrijft InFinance. De extra belastingopbrengsten die hieruit voortvloeien, kunnen worden gebruikt om andere belastingen te verlagen, zegt De Nederlandsche Bank (DNB).

Lager woonuitgaven kopers door belastingvoordelen

Huishoudens die huren in het vrije huursegment worden geconfronteerd met een beperkt aanbod van woningen en hoge woonlasten. Starters die een woning huren in het vrije huursegment zijn nu duurder uit dan starters die een woning kopen. Kopers hebben mede door belastingvoordelen vaak lagere woonuitgaven, die slechts beperkt stijgen gedurende de woonduur. Dit komt doordat de grootste uitgavenpost van kopers, de hypotheeklasten, niet stijgt over de tijd, terwijl huuruitgaven doorgaans contractueel meestijgen met minimaal de inflatie.

Tweedeling verkleinen verhoogt de welvaart

De huidige kostenverschillen tussen koop en huur werken volgens DNB een tweedeling in de hand. Ook bemoeilijkt het de ontwikkeling van een goed functionerende huurmarkt. Het verkleinen van deze tweedeling door het afbouwen van belastingvoordelen voor kopers verhoogt volgens de toezichthouder de welvaart. Daarom zou het een belangrijke opgave zijn voor toekomstig woningmarktbeleid.

“Als woningprijzen minder worden opgedreven door belastingvoordelen, draagt dat potentieel ook bij aan de betaalbaarheid van huren. Bij structureel lagere prijsniveaus hoeven verhuurders minder huur te vragen om aan hun rendementseis te voldoen. Het vergroten van de aantrekkelijkheid van huren draagt bovendien bij aan de gewenste uitbreiding van het nu nog kleine vrije huursegment”, schrijft de toezichthouder in het DNBulletin.

Lees ook: Hypotheekrenteaftrek niet in gevaar tijdens coronacrisis

  Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/dnb-wil-af-van-fiscale-verschillen-tussen-huren-en-kopen/