Minder nieuwbouw in 2020

woningvoorraad

In 2020 zijn ruim 69 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruim 3% minder dan in 2019, maar meer dan in de jaren 2010–2018. Daarmee groeide de totale woningvoorraad met 0,9% tot bijna 8 miljoen woningen.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks doorgaans met ruim 1%, gemiddeld zo’n 76 duizend woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 0,6 (45 duizend nieuwbouwwoningen). In de vijf jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder.

In 2020 werd er iets minder gebouwd dan het jaar ervoor. Geheel onverwacht was dat niet. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen liep sinds 2019 terug. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd zal worden.

Bron: CBS

Groei woningvoorraad

Naar verwachting zal dit jaar de grens van 8 miljoen woningen gepasseerd worden. Door nieuwbouw groeide de woningvoorraad vorig jaar met 69,3 duizend woningen. Behalve door nieuwbouw verandert de woningvoorraad ook door sloop, splitsing of samenvoeging van woningen en door transformatie van bestaande gebouwen. In 2019 werden door transformatie van gebouwen 12,5 duizend woningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

Den Haag koploper

In absolute aantallen werden in Zuid-Holland de meeste woningen gebouwd, ruim 15 duizend. Noord-Holland en Noord-Brabant volgden elk met ruim 10 duizend woningen. De woningvoorraad groeide door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland, met 1,5 %. Ook in Groningen, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland lag de groei boven het landelijk gemiddelde. In Limburg werden naar verhouding veel minder nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

Bron: CBS
woningvoorraad
Bron: CBS

In Den Haag werden de meeste nieuwbouwwoningen toegevoegd, in totaal 2.820. De afgelopen jaren stond Amsterdam juist op de eerste plek. In 2020, 2019 en 2018 zijn daar respectievelijk 2 511, 5 198 en 7 530 nieuwbouwwoningen gebouwd. Er staan in Amsterdam in totaal bijna 450 duizend woningen, bijna 6 procent van de Nederlandse woningvoorraad.

In Zoeterwoude groeide de woningvoorraad door nieuwbouw relatief het hardst, met bijna 6 %. In totaal werden daar 202 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Eerder berichtte het CBS ook al dat in Zoeterwoude het aantal inwoners in 2020 relatief sterk is toegenomen.

Bron: CBS

De cijfers over 2020 zijn voorlopig. In mei 2021 komen de definitieve cijfers beschikbaar. Het aantal nieuwbouwwoningen zal bij de definitieve versie naar verwachting iets hoger uitkomen in verband met verwerking van nagekomen respons.

In december meldde ook ING al dat er in 2020 minder nieuwbouwwoningen waren opgeleverd.

Lees alle cijfers op de website van het CBS.

 

  Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/minder-nieuwbouw-in-2020/