ING houdt rekening met prijsdaling in tweede helft 2021

daling van de huizenprijzen

ING verwacht een lichte daling van de huizenprijzen in de tweede helft van dit jaar. De voorspelling is wel met veel onzekerheden omgeven.

Het economisch bureau van ING heeft een aantal scenario’s geschetst voor de ontwikkeling van de woningmarkt dit jaar. In het basisscenario vlakt de stijging van de woningprijzen in de eerste helft van 2021 af. Hierna volgt een milde daling van de huizenprijzen die tot begin 2022 voortduurt. Maar de bank waarschuwt dat er ook scenario’s zijn waarin de prijzen blijven stijgen.

Groei huishoudens veel lager, schaarste afgenomen

In 2020 nam de schaarste aan woningen met zo’n 30.000 woningen af. De groei van het aantal huishoudens was als gevolg van de coronacrisis veel lager dan in andere jaren, terwijl de nieuwbouw slechts licht terugviel. Ook in 2021 verwacht de bank dat het aantal huishoudens tijdelijk minder groeit dan in eerdere jaren. Dit is een belangrijke reden om voor dit jaar uit te gaan van enige afkoeling van de prijzen.

 

Op het laagste punt liggen de woningprijzen naar verwachting gemiddeld zo’n 2,5% lager dan de prijspiek die in 2021 verwacht wordtr. Op jaarbasis komen de woningprijzen in het basisscenario gemiddeld nog wel 5% hoger uit vergeleken met het gemiddelde in 2020. Het aantal woningverkopen neemt met zo’n 10% af.

Over januari van dit jaar signaleerde ING nog een verdubbeling van het aantal woningaankopen door jonge kopers. Waarschijnlijk zijn dit vooral uitgestelde aankopen vanwege het afschaffen van de overdrachtsbelasting. Het CBS en het Kadaster becijferden deze toename op 40%.

Uitzonderlijk grote onzekerheden

Door de uitzonderlijk grote onzekerheden op de woningmarkt kan het basisscenario snel ingehaald worden door de werkelijkheid, waarschuwen de economen van de bank. De coronacrisis maakt kortetermijnontwikkelingen op de woningmarkt onvoorspelbaar. Zo is er een scenario denkbaar waarin de woningmarkt verder verhit raakt. In dit scenario waarin wordt het virus snel ingedamd, herstelt de economie snel, valt de faillissementsgolf mee en de blijven de rentes laag.

Een scenario waarin de pandemische risico’s hoog blijven, de economie traag herstelt met veel faillissementen en werkloosheid tot gevolg en waarin risicopremies op rentes stijgen, kan er juist toe leiden dat de woningvraag en huizenprijzen sneller dalen dan in het basisscenario. Door zelfversterkende effecten in de woningmarkt kunnen beide scenario’s een flink afwijken van het basispad.

Een uitgebreide beschrijving van de verschillende scenario’s en onzekerheden is te lezen op de website van het Economisch Bureau van ING.

  Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/ing-houdt-rekening-met-prijsdaling-in-tweede-helft-2021/