Deltaplan moet miljarden aan funderingsschade voorkomen

Deltaplan Aanpak Funderingsschade

Tot 60 miljard euro schade aan woningen in 2050 door paalrot, lage grondwaterstanden en toenemende droogte. Dat is wat volgens een coalitie van betrokkenen dreigt als er niets gebeurt. Het Deltaplan Aanpak Funderingsschade moet dit voorkomen.

Een herstelfonds dat de schade vergoedt, een rijksoverheid die de regie gaat nemen en een minister van Wonen die het coördineert, dat is wat een coalitie van belangenorganisaties wil met het Deltaplan Aanpak Funderingsschade. De coalitie bestaat uit de Vereniging Eigen Huis, het Verbond van Verzekeraars (VvV), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Woningbouwcorporatie Aedes en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) .

Deltaplan Aanpak Funderingsschade aan Den Haag aangeboden

Volgens de coalitie lopen een miljoen huur- en koopwoningen de komende dertig jaar een aanzienlijk risico te worden getroffen door funderingsschade als er niet wordt ingegrepen. De schade is te voorkomen door een nationaal gecoördineerde aanpak van funderingsproblemen en snel aan de slag te gaan met preventiemaatregelen. Het manifest ‘Deltaplan funderingsschade’ is vrijdag aan politiek Den Haag aangeboden.

“We willen met dit Deltaplan de bestaande woningvoorraad beschermen”, zegt directeur Karsten Klein van Vereniging Eigen Huis tegen EenVandaag. “Want de funderingsproblemen zijn nu al urgent bij 250.000 woningen. En als we niets doen hebben we over 30 jaar een miljoen huizen met funderingsproblemen.”

Schade door inklinking van de bodem

Door droogte en inklinking van klei- en veenbodems ontstaat veel funderingsschade aan woningen, ziet Mark Born van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). “Het speelt in vrijwel alle provincies, maar vooral in Friesland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en de rivier- en kleigebieden.”

“Door klimaatverandering krijgen we te maken met minder neerslag, met name in de zomers. Dat zorgt voor inklinking van de bodem waardoor funderingsschade ontstaat, ook bij woningen die op staal, dus zonder funderingspalen zijn gebouwd.”

Het Kenniscentrum krijgt dagelijks veel meldingen van mensen met funderingsschade. “Vooral sinds de droge zomer van 2018 is het aantal meldingen toegenomen, tot wel vijftien meldingen per dag.” Verzakte kozijnen, deuren die opeens niet meer sluiten, scheuren in de muur. We proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen en bij te staan”, vertelt Mark Born van het KCAF.

Schade voorkomen

Volgens het Deltaplan is er aandacht voor de enorme schade die bodemdaling, verdroging en een lage grondwaterstand veroorzaakt aan Nederlandse woningen. Maar het besef dat veel schade is te voorkomen, bijvoorbeeld door anders met het grondwaterpeilbeheer om te gaan, is nog onvoldoende tot politiek Den Haag doorgedrongen. De organisaties wijzen erop dat preventiemaatregelen ook een forse bijdrage kunnen leveren aan het milieuvraagstuk. Zo zorgt een hogere grondwaterstand in veenweidegebieden voor circa 4% minder uitstoot van CO2.

Landelijke verantwoordelijkheid

De coalitie roept het volgend kabinet op om het Deltaplan Funderingsschade te beleggen bij een minister van Wonen. Het volgend kabinet moet aansturen op grondwaterpeilbeheer, waarbij meer rekening wordt gehouden met de gevolgen voor funderingen en investeren in onderzoek naar methodes om bijvoorbeeld paalrot te voorkomen.

Daar waar sprake is van tegengestelde belangen, hakt het Rijk knopen door op basis van gebiedsonderzoek. Bovendien draaien huiseigenaren momenteel volledig op voor de vaak hoge herstelkosten van funderingsschade, terwijl zij geen invloed hebben op de oorzaken en daardoor volledig afhankelijk zijn van het grondwaterpeilbeheer door het waterschap of de gemeente. Er moet daarom een landelijk functionerend fonds komen voor onderzoek naar funderingsschade en een herstelfonds om huiseigenaren financieel bij te staan.

Lokaal maatwerk

Bij de aanpak is maatwerk vereist omdat ondergrond, aard van de bebouwing en de fundering plaatselijk sterk kunnen verschillen. Met technische oplossingen kan de waterstand beter worden afgestemd op de behoeften. Soms kan tegen aanvaardbare kosten funderingsschade worden voorkomen via gerichte lokale maatregelen, zoals het per huizenblok reguleren van de grondwaterstand. Deze technologische mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput, zowel in ontwikkeling als in toepassingen.

Nieuw funderingslabel per juli 2021 in taxatierapport

 

  Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/miljarden-aan-funderingsschade-te-voorkomen-door-deltaplan-aanpak-funderingsschade/