Duizenden extra woningen voor ouderen

ouderen

Duizenden extra woningen beschikbaar maken voor ouderen. Zes partijen, waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), hebben hierover een bestuurlijke afspraak gemaakt. Ouderen moeten zo sneller een woning kunnen vinden die bij hun situatie past.

In de komende vijf jaar moeten er al 60.000 woningen beschikbaar komen voor ouderen via bouw en toewijzing. Het ministerie van BZK, het ministerie van Volksgezondheid, branchevereniging Actiz voor ouderenzorg, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), woningcorporatie Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) willen dit samen realiseren. Daardoor moeten meer ouderen een woning kunnen vinden die bij hun situatie past. Het kan gaan om zelfstandig wonen, maar ook om geclusterde woonvormen, al dan niet met zorgvoorzieningen.

Woonhofjes

Tot en met 2040 verdubbelt het aantal 80-plussers naar 1,6 miljoen. Aandacht voor hoe ouderen nu en in de toekomst willen wonen, is daarom hard nodig, vindt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo zouden voor zelfstandig wonende ouderen woonhofjes moeten komen, waar ruimte is voor bewoners om elkaar te ontmoeten. Ook kan het gaan om de toewijzing van meer gelijkvloerse woningen aan ouderen.

€20 miljoen voor ontmoetingsruimten

Het ministerie van BZK stelt voor dit en komend jaar €20 miljoen per jaar beschikbaar om de bouw van ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen te ondersteunen. Zo kunnen meer moderne woonhofjes gerealiseerd worden voor ouderen in nieuwbouw en bestaande bouw.

Woonzorgvisie

Verder is afgesproken dat alle Nederlandse gemeenten nog dit jaar met een woonzorgvisie komen. In die visie moet staan hoe zij in de regio met zorgorganisaties en corporaties werken aan voldoende woningen voor zelfstandig wonende ouderen en zorgvoorzieningen voor deze groep.

Tussenoplossingen

Voor ouderen in de woningmarkt zijn meer ‘tussenoplossingen’ nodig dan nu beschikbaar zijn. Dat concludeerde MarketResponse afgelopen voorjaar in een rapport over ouderen en hun woonwensen. Het kan gaan om aanleunwoningen, maar ook om woningen nabij stadscentra of een woongroep. Door woningen en buurten af te stemmen op verschillende typen senioren, kunnen zij langer zelfredzaam blijven en zelfstandig blijven wonen.

 

  Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/duizenden-extra-woningen-voor-ouderen/