Verhuisafstand woningkopers groeit in krappe markt

verhuizen

Woningkopers verhuizen steeds verder weg als gevolg van de krappe woningmarkt. Dat schrijft het Kadaster na onderzoek. Vooral bij koopstarters is de gemiddelde afstand tussen de nieuwe woning en het bestaande woonadres gegroeid.

Een huizenkoper kon in het eerste kwartaal gemiddeld uit minder dan twee woningen kiezen. Die krapte leidt tot sterk stijgende prijzen. Al sinds het derde kwartaal van 2013 is sprake van een stijging van de gemiddelde woningprijs. De oververhitting die is ontstaan op de woningmarkt, heeft tot gevolg dat de gemiddelde verhuisafstand van kopers steeds groter wordt, zowel bij koopstarters als bij doorstromers.

Koopstarters verhuizen verder

Bij starters bedraagt de afstand tussen de nieuwe en de bestaande woning nu gemiddeld 12 kilometer. Tussen 2013 en 2021 nam die afstand toe met 27 procent. Koopstarters verhuizen vaak minder ver weg dan doorstromers, maar dit verandert in een oververhitte woningmarkt. Zij hebben namelijk vaak minder te besteden dan doorstromers en moeten daarom hun woonwensen eerder bijstellen, schrijft het Kadaster. Bij doorstromers is de gemiddelde verhuisafstand sinds 2013 met 3 procent toegenomen en ligt nu op 14,4 kilometer.

Lees verder onder de grafiek:

Verhuisafstand

Gemiddelde verhuisafstand in km en prijsindex bestaande koopwoningen in de periode 2006 tot en met 2021 Bron: Kadaster

Afstand daalt bij ruimere woningmarkt

Andersom neemt als de woningmarkt ruimer wordt, het aantal verhuiskilometers juist af. Tijdens de kredietcrisis in de periode 2013-2018 kwamen meer woningen beschikbaar waardoor kopers het minder ver van huis hoefden te zoeken. Zo lag een nieuwe woning voor koopstarters in 2013 gemiddeld 9,4 kilometer weg van het oude adres. Bij doorstromers zijn de verschillen minder groot: in 2013 kozen zij voor woningen die gemiddeld 13,9 kilometer van het bestaande adres af lagen (tegen 14,4 kilometer nu).

Grotere verhuisafstand door corona

Uit een eerder onderzoek dat het Kadaster dit jaar hield, blijkt dat de verhuisafstand na de uitbraak van de coronapandemie is toegenomen in de vier grote steden. Woningzoekers in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zouden omdat ze meer thuis gingen werken, bereid zijn een grotere verhuisafstand te accepteren.

  Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/verhuisafstand-woningkopers-groeit-in-krappe-markt/