Grootste verkoop nieuwbouw sinds 2006, vooral appartementen

nieuwbouwappartementen

In de eerste helft van 2021 werden 19.500 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is het hoogste aantal sinds 2006. Het hoge aantal verkopen is vooral te danken aan de verkoop van nieuwbouwappartementen.

Dit meldt de vereniging van woningbouwspecialisten, WoningBouwersNL, op basis van de afgegeven afbouwcertificaten van Woningborg, SWK en Bouwgarant.

Bron: WoningBouwersNL (op basis van de afbouwcertificaten van Bouwgarant, SWK en Woningborg)

Vooral sterke groei in kleine provincies

In alle provincies is het verkoopvolume minimaal 18% hoger dan het langjarig gemiddelde. Vooral de relatief kleine markten in de provincies Friesland (+48%), Drenthe (+47%), en Zeeland (+42%) zien de grootste stijgingen ten opzichte van het langjarig gemiddelde. Ook de meer stedelijke provincies waar van oudsher veel nieuwbouw wordt verkocht doen het goed. Zo werden er in Zuid-Holland 4.977 nieuwbouwkoopwoningen verkocht en in Noord-Holland 3.455. Dat is respectievelijk 33% en 38% hoger dan het langjarig gemiddelde, blijkt uit de cijfers van WoningBouwersNL.

Bron: WoningBouwersNL (op basis van afbouwcertificaten van Bouwgarant, SWK en Woningborg)

Consumenten geven voorkeur aan eengezinswoningen

Sinds begin 2014 is vooral de markt voor nieuwe eengezinswoningen krap. In de eerste helft van 2021 daalde de krapte zelfs naar het laagste niveau ooit; 1,5 (hoe lager dit cijfer, hoe groter de krapte). Vijftig inschrijvingen op één grondgebonden woning zijn niet ongebruikelijk. Dit contrasteert met de markt voor nieuwbouwappartementen, die diverse malen ruimer is geweest sinds 2014. De krapte-indicator is daar nu nu 3,7.

Waar projectontwikkelaars normaal gesproken 2.500 tot 4.000 appartementen verkopen in het eerste halfjaar, steeg dit aantal in 2021 met 69% naar 7.500. “Deze trend zet zich de komende jaren waarschijnlijk door”, aldus van Jannes van Loon, woningmarktonderzoeker van WoningBouwersNL. “Overheden hebben hun focus vooral op binnenstedelijke projecten waar voornamelijk ruimte is voor appartementen. Dit legt een rem op de capaciteit van de woningbouw: de ontwikkeling van binnenstedelijke projecten is moeilijker, vergt veel tijd en levert relatief kleine projecten op. Dit terwijl een belangrijk knelpunt nu juist het gebrek aan ambtelijke capaciteit is.”

‘Overheid dringt appartementen op’

Het Rijk en provincies sturen volgens WoningBouwersNL aan op de bouw van appartementen. Bouwen in binnensteden is niet alleen erg duur, het levert ook vooral nieuwbouwappartementen op. Inmiddels bestaat 38% van het aanbod aan nieuwbouw uit appartementen, terwijl circa 80% van de belangstellenden het liefst een grondgebonden nieuwbouwwoning heeft.

De productie van eengezinswoningen zou dus fors opgeschroefd moeten worden om aan de vraag te kunnen voldoen en een wat ruimere markt te creëren. Overheden creëren hier echter nauwelijks ruimte voor. Dat is opmerkelijk, want 85% van Nederland is onbebouwd. Er is dus genoeg ruimte langs steden en dorpen om grondgebonden woningen te ontwikkelen. De infrastructuur ligt daarvoor vaak al klaar, stelt WoningBouwersNL.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/grootste-verkoop-nieuwbouw-sinds-2006-vooral-nieuwbouwappartementen/