Meerderheid huiseigenaren niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

zelfstandig ondernemers

Een meerderheid van de huiseigenaren is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ondertussen is het aantal hypotheekaanvragen van zelfstandig ondernemers met 8% gedaald.

Bijna 60% van de Nederlanders met een koophuis is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit een onderzoek van MUNT Hypotheken onder meer dan 1.000 mensen met een hypotheek. Verder valt op dat bijna 80% van de mensen slechts een beetje of helemaal niet op de hoogte is van de financiële consequenties als arbeidsongeschiktheid zich voordoet.

Ondanks het feit dat meer dan de helft van de Nederlanders met een koophuis zich niet heeft laten verzekeren, blijkt dat wel degelijk angst en stress leeft onder deze groep om met arbeidsongeschiktheid in aanraking te komen. “Eenderde geeft aan soms of voortdurend  stress en angst te ervaren om arbeidsongeschikt te raken. Dat is verontrustend”, vindt Ellen Hensbergen, directeur van MUNT Hypotheken.

Pandemie flinke vinger in pap

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn de zorgen over arbeidsongeschiktheid alleen maar toegenomen: 35% van de ondervraagden geeft aan dat dit op hen van toepassing is. “Bijna dagelijks lees je berichten over de zorgen rondom de mentale gesteldheid van Nederlanders”, vertelt Hensbergen. “Reden voor geldverstrekkers om alert te zijn. Arbeidsongeschiktheid is een scenario waar mensen zich mee bezighouden wanneer daar niet direct aanleiding toe is.”

Dat veel Nederlanders zich wel bezighouden met het thema blijkt wel uit het feit dat zij vaak financiële reserves hebben aangelegd. Dit doen ze onder andere met als doel onvoorziene omstandigheden, zoals arbeidsongeschiktheid, op te vangen. Dertig procent geeft aan hier sinds het begin van de pandemie actief mee bezig te zijn geweest.

Minder hypotheekaanvragen zelfstandig ondernemers

In vergelijking met de periode vóór de coronacrisis is het aantal hypotheekaanvragen van volledig zelfstandig ondernemers met 8% gedaald. Dit cijfer staat in contrast met dat van de huizenkopers in loondienst, die juist 14% meer hypotheken aanvroegen sinds de coronacrisis.

Dat blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Uit de cijfers valt duidelijk op te maken dat zelfstandig ondernemers economisch de hardste klappen hebben opgevangen tijdens de coronacrisis. Veel zelfstandigen belandden door het virus in een financieel onzekere positie.

Het aantal hypotheekaanvragen van volledig zelfstandig ondernemers is in het eerste half jaar van 2021 nog verder gedaald (-15%) ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Sinds het tweede kwartaal van dit jaar is wel sprake van een licht herstel en is deze daling afgevlakt tot 4% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

Gemiddeld hypotheekbedrag

Het gemiddelde hypotheekbedrag van volledig zelfstandigen bedroeg over het tweede kwartaal € 303.000. Voor mensen in loondienst lag het gemiddelde hypotheekbedrag op € 242.000. Huishoudens met ten minste één persoon in loondienst en één zelfstandige ondernemer vroegen 30% meer hypotheken aan, met een gemiddeld bedrag van € 333.000.

Lees ook: woningfinanciering voor speciale doelgroepen

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/meerderheid-huiseigenaren-niet-verzekerd-tegen-arbeidsongeschiktheid/