Ook woningaanbod op het platteland droogt op

huizenprijzen buiten grote steden

Door de trek naar het platteland vertonen die regio’s steeds meer kenmerken van de ‘reguliere’ woningmarkt. Het woningaanbod op het platteland is daardoor gehalveerd. Dat meldt Buitenstate makelaars.

Vorig jaar werd een recordaantal van bijna 6.500 plattelandswoningen verkocht. Het woningaanbod op het platteland kromp en daalde verder in de eerste helft van dit jaar: van 2.280 naar een magere 1.215 in heel Nederland. Het gevolg: de doorlooptijd daalde van 64 naar 61 dagen en het aantal transacties verminderde stevig: van 3.379 naar 2.155.

Daarnaast lag de mediane transactieprijs in Nederland bijna € 100.000 hoger (van € 608.953 naar € 697.194). Prijzen stijgen sneller dan de afgelopen vier jaar. Eind vorig jaar concludeerde Buitenstate makelaars dat de prijzen de afgelopen vier jaar met bijna € 200.000 waren gestegen. En nu dus € 90.000 alleen al in het afgelopen half jaar.

Groener en goedkoper

Buitenstate, een dochtervereniging van NVM, is gespecialiseerd in landelijk wonen. Sinds 2017 houden zij de ontwikkelingen in dit marktsegment bij. De afgelopen vier jaar constateerden ze een toenemende vraag naar plattelandswoningen. Corona bleek een vliegwiel voor die animo. De plattelandswoning lonkt, zeker nu het thuiswerken volgens kenners een blijvertje is.

Daarnaast is de populariteit van ‘groen wonen’ toegenomen. En hoewel ook hier de prijzen hard stijgen, blijft wonen op het platteland nog steeds vele malen goedkoper dan in de stad. De mediane transactieprijs voor vrijstaande woningen en woonboerderijen op het platteland is momenteel € 3.832 per m2. Ter vergelijking: in Amsterdam werd in het eerste kwartaal gemiddeld € 6.331 per m2 betaald.

Volop mogelijkheden op het platteland

Buitenstate makelaars verwacht dat er nog ruimte in de plattelandsmarkt zit, omdat  – mede door de stikstofcrisis – veel boeren zullen stoppen. De bottleneck is echter dat het voor particulieren lastig is een woonbestemming te krijgen op een voormalig agrarisch object. Buitenstate vraagt daarom aan gemeenten een positieve houding voor herbestemmingsprojecten op het platteland.

Kopers in landelijke gemeenten komen steeds vaker uit steden in de eigen regio. De prijzen buiten de grote steden stijgen nu sneller dan daarbinnen, blijkt uit kwartaalcijfers van het Kadaster. Sinds 2013 is het aandeel kopers in het landelijk gebied dat uit (zeer) sterk  stedelijke  gemeenten  komt  toegenomen:  van  14%  in  2013  naar  bijna  24%  in  2021. Tegelijkertijd  kopen  kopers  uit  (zeer)  stedelijke  gemeenten  aanzienlijk  duurdere  huizen  dan  andere kopers. Onder andere hierdoor is er ook een relatief sterke stijging van de gemiddelde huizenprijzen in minder en niet-stedelijke gemeenten.

Mede gezien het landelijke woningtekort is er behoefte aan een vernieuwende visie op de woningmarkt. Want er zijn volop mogelijkheden op het platteland, aldus Buitenstate. Van een voormalig boerenbedrijf zijn gemakkelijk drie woningen te realiseren. En met nieuwbouw – of verbouw van de bijbehorende gebouwen – op het erf nog veel meer. Zo ontstaan niet alleen meer woningen in een groene omgeving, maar wordt gaat ook verval en leegstaande erven tegengegaan én de leefbaarheid op het platteland vergroot.

 

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/ook-woningaanbod-op-het-platteland-droogt-op/