‘Standaard voor isolatie’ toegevoegd aan energielabel

Vanaf 1 augustus 2021 staat op elk nieuw energielabel vermeld of de isolatie van de woning voldoet aan de ‘Standaard voor isolatie’. Is dat het geval, dan is de woning klaar voor een toekomst zonder aardgas, meldt de Rijksoverheid.

De ‘Standaard voor isolatie’ geeft aan of de woning goed genoeg is geïsoleerd. Voldoet de woning aan de ‘Standaard’, dan is deze in veel gevallen qua isolatie, kierdichting en ventilatie klaar voor de overstap naar een duurzame warmtevoorziening. Ook zijn er in de meeste gevallen geen ingrijpende aanpassingen aan de verwarming meer nodig. In veel gevallen is de woning daarmee klaar voor aansluiten op een warmtepomp of een warmtenet.

Afspraken over verduurzaming in Klimaatakkoord

Zowel de Standaard voor woningisolatie als de aanduiding daarvan op het energielabel vloeien voort uit het Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken om 1,5 miljoen woningen voor 2030 te verduurzamen en consumenten daarbij zoveel mogelijk op weg te helpen.

Met de aanduiding op het label zien potentiële kopers in hoeverre verbeteringen nog nodig zijn aan de woning voor verwarming zonder aardgas. Zo kunnen zij hier bij de aankoop en financiering rekening mee houden.

Onderscheid woningen voor 1945 en daarna

De Standaard houdt rekening met de bouwkundige kenmerken van de woning. Woningen van voor 1945 hebben bijvoorbeeld vaak geen spouwmuur. De Standaard is voor deze woningen daarom minder strikt, dan voor woningen met een bouwjaar van na 1945.

Het isoleren naar de Standaard van woningen gebouwd na 1945 zorgt ervoor dat zij geschikt zijn voor aansluiting op een duurzame warmtebron met lagere aanbodtemperatuur (50 graden). Woningen van voor 1945 die voldoen aan de Standaard, zijn geschikt om aan te sluiten op een warmtebron met minimaal een aanbodtemperatuur van 70 graden.

Streefwaarden voor afzonderlijke bouwdelen

Naast een Standaard voor de gehele woning zijn er ook streefwaarden voor afzonderlijke bouwdelen. Deze streefwaarden zijn bedoeld om een toekomstvaste referentie te geven voor een enkel bouwdeel, zoals dak, vloer of ramen. Isoleren van een bouwdeel naar deze streefwaarde zorgt ervoor dat dit bouwdeel voldoende is geïsoleerd.

Als alle bouwdelen de streefwaarde hebben, is de Standaard voor woningisolatie ruimschoots gehaald. Ook die streefwaarden staan op het energielabel.

Energielabels eerste helft 2021

Huiseigenaren met energielabel dat tussen 1 januari en 1 augustus is geregistreerd, kunnen het label vanaf 1 september downloaden inclusief vermelding, via MijnOverheid.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/standaard-isolatie-energielabel/