NVM en NMo zetten monumentenmarkt op de kaart

Rieks van den Berg NVM (l) en Marlo Reeders NMo (r)

De NVM en de NMo (Vereniging Nationale Monumentenorganisatie) maken een samenwerkingsovereenkomst bekend. De verenigingen gaan een partnerschap aan voor de uitwisseling van kennis, kunde en diensten in de monumentenmarkt.

Nederland telt circa 120.000 monumenten om in te wonen of te werken. Deze monumentale objecten zijn bij de wet beschermd en vragen extra aandacht bij onderhoud en instandhouding. Verschillende subsidies en gunstige hypothecaire financieringsvormen maken het echter mogelijk om deze monumenten te onderhouden, restaureren, verduurzamen of herbestemmen.

Nationaal Monumenten Portaal met aanbod

Directeur van de NMo Marlo Reeders over het partnerschap met de NVM: “De NMo wil mens en monument aangenaam verbinden. Hiertoe hebben wij het Nationaal Monumenten Portaal ontwikkeld, waar je het gehele jaar monumenten kunt beleven. Aan dit online portaal, dat per maand circa twaalfduizend bezoekers trekt, zijn de NMo Monumenten Makelaars verbonden. Deze experts tonen niet alleen hun actuele aanbod, maar hebben ook alles in huis om een aankomend eigenaar zo goed mogelijk te assisteren en te informeren. De aankoop van een monument is een belangrijk schakelmoment: de zorg voor het behoud ervan wordt overgedragen.”

Specifieke kennis nodig voor verkoop monument

In tegenstelling tot de reguliere markt, duurt het vaak net iets langer om een nieuwe eigenaar te vinden voor een monument. NVM bestuurslid Wonen en portefeuillehouder Monumenten Rieks van den Berg: “Bij de verkoop van een monument komt veel kijken. Onze NVM-makelaars en -taxateurs bieden, naast aan- en verkoopbemiddeling en taxeren, toegevoegde waarde met specifieke kennis en een professioneel netwerk. Gezien het aparte karakter van monumenten brengen we deze kennis en kunde samen binnen onze NVM Marktgroep Monumenten. De samenwerking met de NMo sluit daar naadloos op aan.”

Betere positionering van monumentenmarkt

NVM en de NMo gaan zich gezamenlijk inzetten voor een betere positionering en profilering van de monumentenmarkt. Verdere en gespecialiseerde kennisontwikkeling op het gebied van subsidies, wet- en regelgeving, duurzaamheid en herbestemming van monumenten is daarbij een van de speerpunten in de samenwerking tussen NVM en NMo.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/nvm-nmo-monumentenmarkt/