Funda: ook woningbezitters kritisch over verkoop aan beleggers

verkoop aan beleggers

Woningverkopers geven de voorkeur aan een particuliere koper boven een belegger die hun woning koopt voor de verhuur. Dit geldt voor maar liefst 75% van de woningbezitters die van plan zijn hun woning te verkopen.

Naarmate de plannen voor verkoop echter concreter worden, stijgt het percentage respondenten – van 44% naar 54% – dat toch kiest voor het hoogste bod. 22% van alle respondenten zegt de woning nooit te zullen verkopen aan een belegger, ook niet als deze de hoogste prijs biedt. Maar ongeveer de helft van de woningbezitters zwicht bij een prijsverschil van €10.000 of minder. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van funda.

Uit het onderzoek blijkt dat 56% van de potentiële verkopers het belangrijk vindt dat een koper zelf in de woning gaat wonen. Onder respondenten die de verkoop van hun woning nog niet overwegen, zijn zachte factoren (zoals ‘een goed gevoel hebben bij de koper’) belangrijker dan onder respondenten met een verkoopintentie. Hierin zijn geen significante verschillen te zien tussen woningbezitters in steden of dorpen en ook niet tussen provincies. Opvallend is dat woningbezitters in dorpen vaker (53%) hun woning zeggen te gunnen aan gezinnen dan woningbezitters in steden (45%).

Verkoop aan beleggers

Quintin Schevernels, CEO van het huizenplatform: “Wij zien in ons onderzoek dat woningverkopers het belangrijk vinden aan wie ze hun woning verkopen en dat ze de voorkeur geven aan iemand die er ook zelf gaat wonen. Dit wijst erop dat ook woningverkopers, die zelf ook vaak weer kopers zijn, zich bewuster worden van het prijsopdrijvende effect van verkoop aan beleggers voor verhuur en dat zij in toenemende mate bereid zijn hier rekening mee te houden.”

Biedingen spelen grote rol bij overweging verkoop aan beleggers

Het totaalbeeld van het onderzoek naar de bereidheid om een woning aan beleggers te verkopen, is genuanceerd. Terwijl 22% van de respondenten zegt ongeacht de hoogte van het bod nooit te zullen verkopen aan een belegger, is ongeveer de helft van alle respondenten al bereid om aan een belegger te verkopen bij een bod dat €10.000 of minder hoger ligt. Als een belegger €50.000 meer biedt, geeft 67% aan te zwichten.

Naast de hoogte van het bod blijkt ook de waarde van de woning invloed te hebben op de bereidheid om aan een belegger te verkopen. Respondenten die zeggen de woning nooit te zullen verkopen aan een belegger, ook niet als deze de hoogste prijs biedt, zijn vooral eigenaren van woningen in de prijscategorie tussen de € 200.000 en € 500.000.

Impact benadering door beleggers

Over het ongevraagd benaderd worden door beleggers – het bekende ‘briefje op de mat’ – zegt het merendeel van de respondenten (59%) dit niet op prijs te stellen. Dit geldt voor maar liefst 68% van de woningbezitters die op het moment van benadering geen verkoop overwegen. Van deze groep laat 12% zich wél motiveren tot verkoop van de woning. Onder respondenten die toch al de verkoop van hun woning overwogen, is dit 15%. Dit sentiment is tussen woningbezitters in steden en in dorpen hetzelfde.

Woningzoeker volhardend

Sinds juli 2020 is het actieve zoekgedrag van woningkopers en hun pogingen een woning te bemachtigen aanhoudend hoog – ondanks het lage koopvertrouwen en het ontbreken van zicht op meer aanbod. Dit bleek vorige maand ook al uit de funda Index, het maandelijkse onderzoek naar het sentiment en gedrag op de woningmarkt.

Volgens de funda Index leiden de daling van het koopvertrouwen (-22%) en een lichte daling van de koopintentie (-2%) in het afgelopen jaar tot nu toe niet tot minder concurrentie op de woningmarkt. Vooral het eerste halfjaar van 2021 laat zien dat kopers niet terugdeinzen en volhardend blijven in hun zoektocht naar een woning. Het gemiddeld aantal reacties op beschikbare woningen en het aantal consumenten dat op eenzelfde woning reageert, is het afgelopen jaar elk kwartaal gestegen.

Lees ook: NVM wil vasthouden aan meerderheidsbelang Funda

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/funda-ook-woningbezitters-kritisch-over-verkoop-aan-beleggers/