Algemeen

‘Tekort studentenkamers zal verdubbelen naar 50.000’

tekort studentenkamers

Het toch al grote tekort aan studentenkamers zal alleen maar verder groeien. Afgelopen jaar was er een tekort aan woonruimte voor 22.000 studenten. De verwachting is dat is dat dat in het studiejaar 2024-2025 zal oplopen tot zeker 50.000.

Dat meldt Trouw op basis van cijfers van kenniscentrum Kences, dat jaarlijks het aantal studentenhuizen bijhoudt.

Kences baseert zich hierbij op nieuwe prognoses van het ministerie van Onderwijs van afgelopen voorjaar, zegt directeur Jolan de Bie tegen de krant. De verwachting is dat er in 2024-2025 103.000 studenten meer zullen zijn op de hogescholen en universiteiten dan voorspeld. “Ongeveer de helft van de studenten is uitwonend”, zegt De Bie.

Regels tegen verkamering

Tot 2024 is het de bedoeling dat er 18.000 nieuwe studentenwoningen bijkomen. “Alleen als die daadwerkelijk gebouwd worden, kan het tekort ook in de rustigste tijd van het jaar tot 50.000 beperkt blijven”, zegt De Bie. Aan het begin van het studiejaar is de krapte het grootst: veel nieuwe studenten zoeken dan woonruimte, maar veel afgestudeerden zijn dan nog niet weg.

Wat ook niet helpt – voor buitenlandse én Nederlandse studenten – is dat studentensteden vaak regels hebben tegen ‘verkamering’ van woningen. Rotterdam heeft per 1 juli die regels zelfs nog verscherpt, om huisjesmelkers de voet dwars te zetten en overlast door studenten te voorkomen.

Buitenlandse studenten

Ook buitenlandse studenten dragen flink bij aan het tekort aan studentenkamers. Kences verwacht dat Europese studenten vaker voor Nederland zullen kiezen, omdat ze vanwege de Brexit minder makkelijk in het Verenigd Koninkrijk kunnen studeren. Sommige universiteiten waarschuwen eerstejaars uit het buitenland zelfs nu al om een studie ergens anders te zoeken als ze nog geen kamer hebben gevonden.

Eerder dit jaar richtten studenten in verschillende steden het Landelijk Overleg Studentenhuurders op om voor meer betaalbare huisvesting te zorgen.

Ook COA slaat alarm

Ook zo’n elfduizend statushouders wachten in asielzoekerscentra op woonruimte in Nederland, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat zijn asielzoekers aan wie een vergunning is verleend en die hier dus in principe mogen wonen. Van hen wachten er zesduizend al langer dan de afgesproken termijn van veertien weken na toezegging van een plek.

De druk op de opvangcapaciteit van het COA is groot. Steeds meer mensen uit landen als Afghanistan, Libanon, Belarus en Turkije zoeken een veilige plek in Nederland. Ook nareizigers, zoals familieleden van mensen met een verblijfsvergunning, komen over. In de afgelopen zeven weken kwamen er zestienhonderd mensen bij, waarmee 27.000 van de totaal 29.000 plekken bezet zijn.

Binnen enkele weken zal de maximale capaciteit bereikt zijn, waarschuwt het COA. Daarom moeten gemeenten in Nederland volgens het demissionaire kabinet snel woonruimte bieden aan statushouders die in asielzoekerscentra zitten, zodat er ruimte is om Afghaanse vluchtelingen op te vangen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/tekort-studentenkamers-zal-verdubbelen-naar-50-000/