Laagterecord hypotheekrente: ‘snel naar onder de 1 procent’

laagterecord hypotheekrente

De hypotheekrente voor hypotheken zowel met als zonder NHG staat op een nieuw laagterecord. Voor een rentevaste hypotheek met NHG betaal je nu over tien jaar een rente van 1,01 procent. Volgens De Hypotheker duurt het niet lang voor de rente onder de 1 procent zakt.

Sinds 2019 was het niet meer zo goedkoop om te lenen voor de aanschaf van een huis, meldt de hypotheekadviseur. Het vorige laagterecord werd in maart 2020 gevestigd. Sindsdien schommelde de rente een beetje. Begin juli dit jaar begon de hypotheekrente weer aan een daling, om te eindigen onder het laagterecord van vorig jaar.

‘Leengedrag starter zorgt voor onverantwoord hoge hypotheek’

De AFM maakt zich zorgen over het riskante leengedrag van koopstarters. Hypotheekschulden zijn hoog, studieschulden worden niet altijd opgegeven en een deel van hen stapelt kredieten. Tussen de 20% en 40% van de koopstarters lijkt een hogere hypotheek te hebben dan strikt genomen verantwoord is volgens de wettelijke norm.

Het gaat om bedragen tussen de 50.000 en 70.000 euro, zo blijkt uit een analyse van de financiële gegevens van koopstarters. Omdat hypotheekverstrekkers gemotiveerd van de norm mogen afwijken en er bijvoorbeeld uitzonderingen zijn voor het verduurzamen van de woning, betekent dit niet dat in alle gevallen daadwerkelijk sprake is van overkreditering. De studie roept hier wel vragen over op.

Studieschuld wordt niet altijd opgegeven

Uit de verkenning blijkt dat in 2018 meer dan twee op de vijf koopstarters een studieschuld had. Van deze groep meldde 10% zijn studieschuld vermoedelijk niet aan de hypotheekverstrekker. Dat is wel verplicht.

Recent consumentenonderzoek wijst erop dat dit probleem inmiddels groter is. Vooral voor koopstarters kunnen de gevolgen groot zijn, omdat zij over het algemeen financieel kwetsbaarder zijn. De AFM gaat met hypotheekverstrekkers in gesprek over een betere naleving van de al bestaande verplichting om studieschulden mee te wegen.

Onderzoek naleving hypothecaire leennormen

De AFM maakte gebruik van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de jaren 2013-2018. Deze geven geen hard uitsluitsel of er sprake is van overkreditering, maar laten wel zien dat veel koopstarters alles uit de kast halen om een woning te bemachtigen. De AFM was al een onderzoek gestart naar de naleving van de hypothecaire leennormen door hypotheekverstrekkers. De uitkomsten van deze studie onderstrepen het belang hiervan.

De AFM blijft waarschuwen voor stimuleringsregelingen die koopstarters nog meer financieringsruimte geven. “Dit drijft de huizenprijzen slechts op als het aanbod gelijk blijft. Daarmee wordt de afstand tot de woningmarkt voor koopstarters alleen maar groter en zullen zij zich steeds dieper in de schulden moeten steken”, aldus de toezichthouder.


Minder starters en meer verbouwers onder hypotheekafsluiters

Uit de Consumentenmonitor van de AFM blijkt ook dat het aandeel starters onder de hypotheeksluiters in het voorjaar is afgenomen naar 19% (2020: 25%) en daarmee op hetzelfde niveau ligt als in 2019. Het aandeel verbouwers blijft daarentegen juist de stijgende lijn houden.

De AFM Consumentenmonitor van voorjaar 2021 is online ingevuld door 600 consumenten die het afgelopen halfjaar een hypotheek afsloten.

De stijgende lijn van het aandeel verbouwers zette door (16% in 2021). In 2016 lag dit aandeel nog op 3%; vorig jaar was dit al opgelopen naar 13%. In de Consumentenmonitor van najaar 2020 gaf een derde (33%) van alle hypotheekbezitters aan verbouwingsplannen te hebben.

Inhaalslag aflossingsvrije hypotheek

De annuïtaire hypotheek is opnieuw de meest gekozen hypotheekvorm (54%), maar het verschil met de aflossingsvrije hypotheek is erg klein (52%). Het aandeel van de annuïtaire hypotheek is het grootst onder starters (64%) en het kleinst onder oversluiters (39%). Oversluiters hebben daarentegen vaker een aflossingsvrije hypotheek (66%), terwijl het aandeel van deze hypotheekvorm onder starters duidelijk beperkter (23%) is.

Lees ook: Hypotheekrente daalt weer – kans op ‘hete herfst’

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/laagterecord-hypotheekrente-snel-naar-onder-de-1-procent/