65 aanvragen Woningbouwimpuls; loket gesloten

Woningbouwimpuls

Bij het aanvraagloket voor de derde tranche van de Woningbouwimpuls zijn 65 aanvragen binnengekomen. Het aanvraagloket is nu gesloten.

De 65 aanvragen waren in totaal goed voor € 361 miljoen. Daarmee is deze derde ronde flink overtekend. Er is in totaal € 250 miljoen beschikbaar. Bij de tweede ronde van de Woningbouwimpuls was het aantal projectaanvragen 53, bij de eerste 52. Deze twee rondes hebben bijgedragen aan het versnellen van de bouw van ruim 95.000 woningen.
De komende periode buigt een onafhankelijke toetsingscommissie zich over de aanvragen en brengt advies uit aan demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissie maakt in december bekend welke projecten een financiële bijdrage ontvangen.

75.000 woningen

Het kabinet heeft het doel gesteld om jaarlijks ongeveer 75.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. De Woningbouwimpuls moet aan dit doel bijdragen door de bouw van meer woningen te versnellen. Bovendien geeft de Woningbouwimpuls specifieke aandacht aan de bouw van betaalbare woningen, om het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen te vergroten. De Woningbouwimpuls richt zich met name op stedelijke regio’s waar de vraag naar woningen het grootst is.

Het merendeel (66%) van deze woningen bestaat uit betaalbare woningen voor starters of mensen met een middeninkomen. Een aanzienlijk deel van deze woningen zou zonder de Woningbouwimpuls waarschijnlijk niet of pas later gebouwd kunnen worden. Onder de Woningbouwimpuls moet minstens de helft van de woningen betaalbaar zijn. De bouw moet binnen drie jaar starten.

Het aanvraagloket voor de derde ronde was geopend sinds 5 september.

Nieuwe Woningbouwimpuls

Uit de uitgelekte Prinsjesdagstukken, die het demissionaire kabinet vandaag zal presenteren, blijkt dat er opnieuw  €1 miljard wordt uitgetrokken voor extra woningbouw.

Hoewel er extra geld komt voor de aanpak van de woningbouw, zal het kabinet geen ingrijpende plannen presenteren om de huidige woningnood aan te pakken. Het opheffen van de verhuurderheffing voor woningcorporaties of het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek is politiek te omstreden. Het kabinet is demissionair en kan dan niet al te grote stappen nemen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/65-aanvragen-woningbouwimpuls-loket-gesloten/