Reacties woningmarktpartijen op Prinsjesdag 2021

Prinsjesdag 2021

Zoals werd verwacht zijn er op Prinsjesdag 2021 weinig nieuwe plannen bekend gemaakt om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. De toegankelijkheid van de woningmarkt kwam wel ter sprake in de Troonrede en de koning benoemde deze als een van de ‘grote binnenlandse thema’s’.

In de Troonrede noemde de koning de overspannen woningmarkt een thema dat niet in één periode oplosbaar is. Omdat het kabinet demissionair is, kondigt het geen grote nieuwe plannen aan. Wel werd eerder bekend dat er opnieuw €1 miljard wordt uitgetrokken voor een aangepaste vorm van de Woningbouwimpuls.

Daarnaast investeert het kabinet de komende tien jaar jaarlijks nog eens € 100 miljoen in de woningbouw. Ook wordt er €1,3 miljard uitgetrokken voor verduurzaming van bestaande woningen, schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gemeenten kunnen vanaf volgend jaar een opkoopbescherming instellen, meldt VBO Makelaar. VBO had op moment van schrijven nog niet gereageerd op de plannen.

NVM: geef woningzoeker perspectief

De NVM roept de regering in een reactie op de Troonrede op om de woningzoeker perspectief te bieden. “Het is van vitaal belang dat Rijk, provincies en gemeenten de handschoen oppakken om deze wooncrisis te lijf te gaan. Dus géén verdere regulering maar juist ruimte om te bouwen”, aldus NVM-voorzitter Onno Hoes. De overheid kan de bouwsnelheid volgens de NVM verhogen door voor elke regio eenduidige duurzaamheidseisen neer te leggen bij ontwikkelaars.

Voorafgaand aan Prinsjesdag 2021 plaatste de NVM een inmiddels traditionele paginagrote advertentie. Daarin riep ze de overheid op tot concrete actie. De verenging vindt dat er afdwingbare prestatieafspraken moeten komen, zodat er meer gebouwd kan worden.

Hypotheker: onvoldoende

Hypotheektussenpersoon De Hypotheker noemt de plannen ‘onvoldoende om de crisis op de woningmarkt op te lossen’. Uit eigen onderzoek van De Hypotheker onder 1.100 huizenzoekers blijkt dat 2 op de 3 ondervraagden deze mening deelt.

Het vrijmaken van één miljard euro om de woningvoorraad te vergroten is een stap in de goede richting op lange termijn. Echter lost bouwen het tekort op korte termijn niet voldoende op om de crisis op de woningmarkt te doorbreken, schrijft De Hypotheker.

 

 

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/weinig-nieuwe-plannen-op-prinsjesdag-2021/