Voor het eerst minder cv-ketels verkocht

cv-ketel

De cv-ketel is nog steeds met afstand het meest verkochte warmteapparaat, maar de verkoop van ketels is de afgelopen jaar met bijna 5% afgenomen. Het is de eerste keer dat er minder cv-ketels werden verkocht dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit de Gasmonitor 2021, een jaarlijks onderzoek van Natuur & Milieu naar de aanschaf van warmte-apparaten, zoals de cv-ketel, de warmtepomp en hybride installaties.

De verkoop van cv-ketels nam in 2020 met 4,9% af ten opzichte van 2019. De stijging in verkoopcijfers van de voorgaande drie jaren zette dus niet door. Toch blijft de cv-ketel de markt voor verwarmingsinstallaties in grote mate overheersen.

Aardgasvrije techniek

In totaal stapten dit jaar 87.000 huishoudens over naar een aardgasvrije techniek of aardgasvrije aansluiting zoals een duurzaam warmtenet. Daar staat tegenover dat er 428.000 cv-ketels zijn aangeschaft. Nieuwbouwwoningen zijn in toenemende mate aardgasvrij (86%), maar in de bestaande bouw blijft de cv-ketel domineren.

“De cijfers laten zien dat de omschakeling naar aardgasvrij wonen maar heel mondjesmaat plaatsvindt”, zegt Rob van Tilburg, directeur programma’s bij Natuur & Milieu. “Daarom is het belangrijk dat, naast het op poten krijgen van aardgasvrije wijken, de overheid en markt meer gaan doen om hybride warmtepompen te stimuleren. Hybride warmtepompen kunnen een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van de warmtevoorziening, maar de techniek en de voordelen ervan lijken nog te weinig bekend bij consumenten.’

Warmtepomp

De Gasmonitor laat een sterke groei zien in het aantal verkochte warmtepompen. In 2020 zijn 62.000 warmtepompen geïnstalleerd, dat is een stijging van 37% ten opzichte van 2019. Het gaat hierbij alleen om de verkoopcijfers van warmtepompen die worden gebruikt om te verwarmen.

In 2020 werden er 3200 hybride-warmtepompen geïnstalleerd. Dat is een combinatie van een kleine warmtepomp en een cv-ketel. Je verwarmt het huis op stroom en op heel koude dagen springt de cv-ketel bij. Dit levert CO2-winst op ten aanzien van de traditionele cv-ketel.

De cijfers van Natuur & Milieu zijn gebaseerd op de subsidie-aanvragen voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), omdat de exacte verkoopcijfers niet bekend zijn. Op dit moment zijn er 7,2 miljoen huizen aangesloten op aardgas. Recent onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) toonde aan dat het voor 1 miljoen (13,9%) van deze woningen loont om bij het vervangingsmoment van de cv-ketel over te stappen naar een hybride warmtepomp.

 Warmtenet

De Gasmonitor kijkt ook naar het aantal huishoudens dat overstapte op een warmtenet. Het aantal aansluitingen op een groot warmtenet (meer dan 150TJ warmtelevering) steeg in 2020 met 7,5%, tot bijna 366.000 aansluitingen. In 2019 waren dat er ruim 340.000.

Natuur & Milieu publiceert de Gasmonitor om te laten zien hoe ver Nederland is met gasvrij wonen. De organisatie maakt zich zorgen over het tempo waarmee huizen verduurzamen. Zeker nu blijkt dat zelfs huizen die beter van een hybride warmtepomp kunnen worden voorzien opnieuw worden uitgerust met een cv-ketel.

Lees ook: proef aardgasvrije wijken ver achter op schema

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/voor-het-eerst-minder-cv-ketels-verkocht/