Rabobank: miljoen vierkante meter leegstaande winkelruimte te transformeren in woningen

leegstaande winkelruimte

Er is potentie om een miljoen vierkante meter aan leegstaande winkelruimte te transformeren tot woningen. Dat is de conclusie van de Transformatieatlas Retail van Rabobank. Het rapport spreekt van een ‘win-win’.

De groeiende leegstand van winkelpanden is op veel plekken in Nederland een groot probleem.

De winkelmarkt heeft te maken met toenemende concurrentie tussen fysiek en online winkelen en de gevolgen van de coronacrisis. Tegelijkertijd wordt de woningmarkt nagenoeg overal beheerst door krapte en hoge prijzen. Deze combinatie maakt de transformatie van winkels tot woningen extra kansrijk. Transformatie naar woningen biedt een uitweg en draagt bij aan het oplossen van het woningtekort. Om dit grootschalig aan te pakken, zijn echter volgens Rabobank wel kennis, visie en regie nodig.

Aflopen coronasteun

Volgens de Transformatieatlas moeten ‘we ons erop voorbereiden dat we op korte termijn meer lege winkelpanden gaan zien’. Zeker nu de coronasteunmaatregelen aflopen. Transformatie is echter vooral zinvol bij panden die langer leeg staan. “We hebben berekend dat er ongeveer een miljoen vierkante meters aan winkelvastgoed in aanmerking komen voor transformatie naar woningen. Daarmee kunnen tien- tot twintigduizend huizen worden gerealiseerd”, verduidelijkt Rabo-econoom Rogier Aalders.

Wanneer corona tot het verleden behoort, zullen bezoekers uit binnen- en buitenland terugkeren naar de gebieden met het grootste en meest diverse aanbod. Grote winkelsteden zullen weer opveren. Zorgen zijn er over gebieden die minder aantrekkingskracht hebben. Die hebben meer moeite om te concurreren met andere winkelgebieden én met online. Bovendien kampen deze gebieden vaak met meer hardnekkige leegstand, wat niet uit zichzelf oplost. Daar moet gekeken worden naar een ander gebruik van leegstaande panden. Transformatie naar woonruimte is een populair alternatief.

Transformatie draagt bij aan oplossen woningtekort

De belangrijkste indicator voor het transformatiepotentieel van winkels is de leegstandsduur, aldus het rapport. Dat wil echter niet zeggen dat een pand zich ook leent voor woonruimte. Senior Sectormarktanalist Vastgoed Arjen Ouwehand: “Naast de vraag of een pand nog toekomst heeft als winkelruimte moeten we bij transformatie naar woningen rekening houden met allerlei randvoorwaarden, zoals locatie, omvang en bouwkundige aspecten.”

Deze combinatie valt soms wel en soms niet gunstig uit. Uit de berekening blijkt dat circa een grofweg een derde van de leegstand transformeerbaar is tot woonruimte met een oppervlakte van vijftig tot honderd m2. De markt kan hiermee in potentie tien- tot twintigduizend huizen realiseren, aldus de Rabobank.

Vooral in steden, maar ook elders kansen

Uit de Transformatieatlas blijkt dat grote steden vanwege hun omvang in absolute zin de meeste potentie hebben. Maar ook elders liggen kansen. “Ook in kleinere kernen valt veel te transformeren. Ook daar willen mensen graag in de buurt van (winkel)voorzieningen wonen en met gestegen huizenprijzen wordt wonen als alternatief steeds aantrekkelijker”, besluit Aalders. Transformatie van lege winkels naar woningen levert zo een win-win op. Het is goed voor winkelgebieden en goed voor mensen die woonruimte zoeken.

Voor de rijkssubsidie om de transformatie van leegstaande winkelruimte en andere bedrijfspanden tot woningen te stimuleren, is veel belangstelling.

De volledige publicatie ‘Transformatieatlas Retail’ is te downloaden via Rabobank.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/rabobank-miljoen-vierkante-meter-lege-winkels-kunnen-woningen-worden/