Hypotheekomzet groeit naar €41 miljard

hypotheekomzet

In het derde kwartaal is de totale hypotheekomzet gegroeid naar €41 miljard. Dit is een stijging van 12,2% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar en een stijging van 10% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Dat blijkt uit de nieuwste IG&G Hypotheekupdate.

Opvallend is wel dat het aantal hypotheken voor starters en doorstromers daalt ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. De sterke stijging in de gemiddelde hypotheeksom compenseert deze daling in de  aankoopmarkt.

Oversluiters

De groei wordt volgens de IG&H Hypotheekupdate dan ook vooral gedreven door de over- en bijsluiters. “In de aankoopmarkt daalt het aantal hypotheken ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, wat laat zien dat het aanbod in de huizenmarkt onder druk staat”  zegt Joppe Smit, Director bij IG&H. In oktober verdubbelde het aantal hypotheken dat werd overgesloten, ten opzichte van een jaar eerder.

De daling in het marktaandeel van de drie grootbanken van vorig kwartaal zet door. Het marktaandeel van de top-3 bankholdings daalt met 3,1 procentpunt naar 43,3%. Nieuwe hypotheken worden steeds vaker verstrekt door institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, meldde toezichthouder De Nederlandse Bank onlangs.

Hypotheekverstrekkers slaan handen ineen voor groene hypotheken

Twintig Nederlandse hypotheekverstrekkers hebben zich gecommitteerd tot het promoten en versnellen van de verduurzaming van woningen in Nederland. Hiervoor is de EEM NL Hub opgericht.

De ambitie van de EEM NL Hub is om Europese en mondiale regelgeving zoals de EU Taxonomie en de doelstellingen voortvloeiend uit het akkoord van Parijs en andere sectorinitiatieven te interpreteren en toe te passen op de Nederlandse hypotheek- en woningmarkt. Hiermee beogen de aangesloten financiële instellingen een bijdrage te leveren aan de (financiering van de) verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad.

De volledige IG&H Hypotheekupdate is te downloaden via hun website.

Lees ook: Hypotheker neemt studieschuld via brondata standaard mee in advies

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/hypotheekomzet-groeit-naar-e41-miljard/