EU staat nultarief voor btw op zonnepanelen toe

btw zonnepanelen

De Europese Raad van ministers heeft besloten om een 0% btw-tarief mogelijk te maken op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Individuele landen, dus ook Nederland, beslissen zelf of ze dit doen.

Nederland krijgt daarmee in de nabije toekomst de mogelijkheid om de btw op zonnepanelen te schrappen. De Europese ministers van Economische Zaken en Financiën hebben vorige week in de Europese Raad een zogenaamde algemene oriëntatie vastgesteld om de regels voor verlaagde btw-tarieven te actualiseren. Dat is een politiek besluit van de Europese Raad met daarin de regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie. In de algemene oriëntatie stelt de Raad zijn voorlopige standpunt vast over een wetgevingsvoorstel van de Commissie.

Nieuw kabinet moet de knoop doorhakken

Vereniging Eigen Huis is blij met het voorstel. Nu betaalt een consument 21% btw, die hij via een complexe regeling kan terugvragen. Dat schrijft Vereniging Eigen Huis, die al lange tijd pleit voor een vereenvoudiging van deze regeling. Of een lager of nultarief voor de btw ook daadwerkelijk wordt ingevoerd, moet door een nieuw kabinet worden besloten.

Sinds 2013 is het voor zonnepaneeleigenaren in Nederland mogelijk om de btw over de aanschaf en installatie van zonnepanelen grotendeels terug te krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een zonnepaneeleigenaar tijdig verschillende complexe stappen doorlopen. Zo complex dat het aanschaffen van aanvullende panelen vaak niet loont. Met het voorstel van de Europese Raad van ministers zouden de huidige administratieve lasten voor zonnepaneeleigenaren en Belastingdienst komen te vervallen.

Europees Parlement

De Europese Commissie publiceerde ruim drie jaar geleden al een wijzigingsvoorstel voor de btw-richtlijn. De Europese Raad heeft nu dus na jaren van onderhandelen overeenstemming bereikt. Zodra het Europees Parlement zijn advies over het voorstel heeft uitgebracht, zal de Europese Raad de wijziging van de btw-richtlijn formeel doorvoeren.

Lees ook: 42% van de Nederlanders benut subsidies verduurzamen woning niet

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/eu-staat-nultarief-voor-btw-op-zonnepanelen-toe/