Van Bruggen: lichte stijging hypotheekrente verwacht in 2022

stijging hypotheekrente

Het is waarschijnlijk dat de hypotheekrente in 2022 licht zal stijgen, zo’n 0,2 à 0,4%. Dat stelt Van Bruggen Adviesgroep in zijn rentevoorspelling voor 2022.

De onderzoekers hebben ook twee minder waarschijnlijke scenario’s uitgewerkt: een stijging van de hypotheekrente met 0,5 tot 1% en een gelijkblijvende rente of zelfs lichte daling van 0,2%.

Stijging hypotheekrente 0,2 à 0,4%

Van Bruggen Adviesgroep acht het meest waarschijnlijke scenario dat de hypotheekrente in 2022 licht gaat stijgen met 0,2 à 0,4%. “Als de economische groei zich door blijft ontwikkelen zoals de belangrijke instituties op dit moment verwachten, dan hoeft de ECB minder monetaire steun te verstrekken en zal ze nog slechts beperkt obligaties opkopen. Als resultaat zal de marktrente licht oplopen met een paar tienden. Ervan uitgaande dat de concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt nu al stevig is, zal de stijging van de marktrente 1-op-1 doorvertaald worden in een hypotheekrentestijging”, schrijft Van Bruggen.

Stijging hypotheekrente 0,5 à 1%

Een grote onzekere factor is op dit moment de inflatie, schrijft Van Bruggen Adviesgroep. “Die is zowel in Europa als in de Verenigde Staten erg hoog met percentages van rond de 6%, terwijl 2% als een gezond percentage wordt gezien. Vooral de ECB roept hard dat het slechts om een tijdelijke inflatie gaat, die in de loop van 2022 weer omlaag gaat. Hoewel Klaas Knot van DNB het op dit moment niet verwacht, is hij toch een stuk voorzichtiger en wijst hij nadrukkelijk op de mogelijkheid dat de inflatie wel eens langer op een niveau boven de 2% uit kan komen. Centrale banken zullen bij een structureel hogere inflatie op de rem gaan staan en de beleidsrente verhogen. Blijft de inflatie hoog, dan kan dit ook leiden tot een forsere hypotheekrentestijging.”

Gelijkblijvende of dalende rente

Eigenlijk is scenario 3 een evenaring van het daadwerkelijke scenario van het jaar 2021, vinden de onderzoekers. “Terwijl de marktrentes met ongeveer 0,2 à 0,3% stegen in 2021, gingen voor de meeste rentevaste periodes de gemiddelde hypotheekrentes met tussen de 0 en 0,2% omlaag. Belangrijkste oorzaak was de sterke concurrentie op de hypotheekmarkt.” Verder dalende rente acht Van Bruggen niet heel waarschijnlijk. Voor 2022 zien ze weinig verdere ruimte voor toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt. “De concurrentie is al fors en de hypotheekmarges liggen al op het laagste niveau in 13 jaar tijd.”

50-plussers kiezen vaker voor aflossingsvrij

Van Bruggen Adviesgroep meldt ook dat vijftigplussers bij een tweede hypotheek veel vaker voor een aflossingsvrije hypotheek kiezen dan mensen die jonger dan vijftig zijn. Uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN) blijkt dat slechts 17% van de vijftigminners voor deze vorm kiest terwijl dat percentage bij vijftigplussers bijna op de helft ligt. Vanaf zestigplus kiest zelfs 62% bij een nieuwe hypotheek voor aflossingsvrij.

Het aandeel aflossingsvrij bij een tweede hypotheek is bij vijftig- en zestigplussers de afgelopen jaren gestaag gestegen, van respectievelijk 26 naar 33 % en van 48 naar 62%. Het verschil met vijftigminners is groot. Volgens Michiel Meijer, algemeen directeur van Van Bruggen Adviesgroep, komt dit door verschillen in uitgangspunten. “De 50-plusser heeft gemiddeld meer overwaarde in het huis zitten en benut deze vaker voor consumptieve doeleinden of een schenking aan kinderen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/van-bruggen-lichte-stijging-hypotheekrente-verwacht-in-2022/