Onroerendezaakbelasting stijgt met gemiddeld 3,4%

Onroerendezaakbelasting stijgt met gemiddeld 3,4%

De woonlasten van huiseigenaren zijn dit jaar flink gestegen. De onroerendezaakbelasting nam met gemiddeld 3,4% toe, de afvalstoffenheffing met gemiddeld 4% en de rioolheffing met 1%.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 345 gemeenten. Door alle verhogingen betaalt een gemiddelde huiseigenaar met een meerpersoonshuishouden dit jaar 3% meer woonlasten (€25) aan de gemeente.

Vooral de verhoging van de ozb is flink meer dan een steekproef onder ruim 100 gemeenten in december liet zien. Toen was er nog sprake van een gematigde stijging van de ozb met 2%. Een andere meting, van het CBS uit februari, liet juist een sterkere stijging zien, van 4,4%.

In totaal verhogen 21 van de 345 gemeenten de ozb dit jaar met meer dan 10%. Nog eens 65 gemeenten doen dat met meer dan 5%.

Tekorten Jeugdzorg

Pijnlijk is dat veel gemeenten aangeven aan dat de ozb voor hen de enige mogelijkheid is om tekorten bij de uitvoering van de Wmo- en Jeugdzorg te dekken, aldus Vereniging Eigen Huis. Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis vindt het onverteerbaar dat huiseigenaren nu moeten opdraaien voor tekorten in de Jeugdzorg: “Het kabinet moet gemeenten structureel voldoende geld geven om opgedragen rijkstaken zoals de Jeugdzorg uit te voeren. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat steeds meer gemeenten de ozb moeten verhogen. Dat probleem moet op een andere manier worden opgelost.”

Of dat gebeurt, is nog maar de vraag. Het kabinet kondigde in het coalitieakkoord een bezuiniging aan op de Jeugdzorg van €500 miljoen per jaar vanaf 2025. De Eerste Kamer wil dat deze bezuiniging wordt teruggedraaid.

Uitschieters

Net als in vorige jaren zijn er in de woonlasten grote uitschieters naar boven en beneden. In Landsmeer stijgt de ozb met 31% het hardst (gemiddeld van €365 naar €478; een toename van bijna 31%). Ook in Papendrecht en Hoorn gaat de ozb dit jaar meer dan 25% omhoog. Daarentegen valt de ozb-aanslag in Weesp na de samenvoeging met Amsterdam 40% lager uit (gemiddeld van €270 naar €160; een afname van €110).

Ook bij de afvalstoffenheffing zijn de onderlinge verschillen groot, omdat iedere gemeente zijn eigen tarieven vaststelt. In Brielle stijgt de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens (gezinnen) met ruim 50%, een verhoging van €98. Daarentegen daalt de afvalstoffenheffing in Harderwijk en Berkelland dit jaar met ruim 20%. Dat scheelt een huishouden al tussen de €30 en €50.

Over het onderzoek

Vereniging Eigen Huis doet jaarlijks onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten: in december een steekproef onder ruim 100 gemeenten en in februari een onderzoek onder alle gemeenten. De onderzoeken worden uitgevoerd door Marlyse Research. De gepubliceerde bedragen zijn gebaseerd op de tarieven die gemeenten hebben verstrekt en op de gemiddelde WOZ-woningwaarden van het CBS. De cijfers van prijsstijgingen zijn afkomstig van toezichthouder De Waarderingskamer.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/onroerendezaakbelasting-stijgt-met-gemiddeld-34/