Woningbouwers: meer dan 363.000 woningen buiten steden nodig

woningbouw

Om tot 1 miljoen woningen in de komende tien jaar te komen, is een focus op binnenstedelijke woningbouw niet voldoende. Buiten de steden zijn nog minstens 363.000 woningen nodig, zegt WoningBouwersNL. Bovendien is het effect van transformatie beperkt, zo blijkt uit een onderzoek van de organisatie. 

Overal in Nederland moeten er huizen bijkomen om de benodigde miljoen woningen te komen, zegt WoningBouwersNL. De organisatie voor bouwende ontwikkelaars liet een onderzoek uitvoeren door Republiq waaruit dit blijkt. Het gaat om zeker 363.700 woningen buiten de steden. Vooral in de middelgrote regio’s zal de woningvoorraad moeten toenemen. 45% van de woningbouw zal daar de komende tien jaar moeten plaatsvinden om het overheidsdoel te halen.

Verdichting stadsbuurten

Bij extra woningen kijken gemeenten vaak naar verdichting van bestaande stadswijken en naar transformatie. Ook het College van Rijksadviseurs gaf eerder dit jaar aan kansen te zien in het bijbouwen van woningen in bestaande woonbuurten. Dit zou ook leiden tot kwalitatief betere woonwijken.

Binnenstedelijke woningbouw kan de komende jaren ruim 272.000 nieuwe woningen opleveren, becijferde Republiq. Maar dan gaat het vooral om de grote steden. Bij middelgrote en kleinere gemeenten zijn de mogelijkheden daarvoor veel beperkter.

Minder woningbouw in kantoorpanden

Daarnaast is het effect van transformatie – de ombouw van bijvoorbeeld leegstaande winkels of kantoorpanden naar woningen – volgens de onderzoekers beperkt. Zo kunnen uit de transformatie van kantoren de komende 10 jaar niet meer dan 15.000 woningen ontstaan, terwijl het kabinet rekent op 150.000. “De ambitie op dat vlak is compleet onrealistisch als je naar de cijfers kijkt”, zegt Coen van Rooyen, algemeen directeur van WoningBouwersNL.

Leegstaande scholen en sportzalen

Maatschappelijk vastgoed ombouwen naar woningen biedt echter wel kansen, zegt de organisatie. Door vergrijzing daalt het aantal leerlingen de komende jaren. Meer scholen en sportvoorzieningen (gebouwen en velden) komen daardoor leeg te staan. Omdat deze vaak in het bezit van gemeenten zijn, kan het realiseren van woningen op die plekken eenvoudig gerealiseerd worden, verwachten de woningbouwers.

 

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/woningbouwers-meer-dan-363-000-woningen-buiten-steden-nodig/