NVM, VBO en Vastgoedpro komen met overkoepelend tuchtrechtsysteem

tuchtrechtsysteem

NVM, VBO en Vastgoedpro willen nog dit jaar een gezamenlijk tuchtrechtsysteem voor makelaars en taxateurs invoeren. Daarmee is er straks één loket waar consumenten een melding kunnen doen over een makelaar of taxateur die bij een van de drie brancheverenigingen is aangesloten. De partijen streven ernaar om het systeem breder beschikbaar te maken.

De nieuwe tuchtrechtbank bestaat uit verschillende kamers per vereniging. Die gaan aangesloten makelaars en taxateurs houden aan de beroeps- en gedragscodes van hun eigen vereniging. Als sprake is van een schending van een van deze codes, kan de rechtbank een makelaar daar individueel voor bestraffen via het gezamenlijke tuchtrecht.

Breder beschikbaar maken

Het tuchtrecht is in eerste instantie gericht op de drie brancheverenigingen. Het doel is om het uiteindelijk ook breder beschikbaar te maken, voor klachten over makelaars en andere partijen die niet bij een van de verenigingen zijn aangesloten.

Consumenten met een klacht kunnen dan over alle partijen die bij een bied- en koopproces betrokken zijn een melding doen. Naast makelaars en taxateurs kan het dan ook gaan om bijvoorbeeld hypotheekadviseurs of bouwkundig keurders.

Kwaliteit sector verbeteren

NVM, VBO en Vastgoedpro willen met het convenant over het tuchtrechtsysteem de kwaliteit en integriteit van de sector verder verbeteren. Het tuchtrechtplan sluit aan op het plan Vertrouwen in het koopproces. Dit is in februari ondertekend door minister Hugo de Jonge (Wonen), NVM, VBO, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis. Het plan is bedoeld om het verkoopproces van een woning eerlijker en transparanter te laten verlopen.

Kamer van Toezicht

Een onafhankelijke partij gaat de organisatie en uitvoering van het tuchtrechtsysteem op zich nemen, zo staat in het convenant. Dat gebeurt in samenspraak met een verder in te richten Kamer van Toezicht. Hierin zitten vertegenwoordigers van de aangesloten partijen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/nvm-vbo-en-vastgoedpro-komen-met-overkoepelend-tuchtrechtsysteem/