Nieuwe obstakels voor nieuwbouw: nieuwe wet en overbelasting stroomnet

overbelasting stroomnet

Twee nieuwe ontwikkelingen kunnen een bedreiging vormen voor de bouw van nieuwe woningen: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en een overbelasting van het stroomnet.

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. Onder de Wkb moeten nieuw te bouwen bouwwerken door een onafhankelijke kwaliteitsborger worden getoetst aan de bouwtechnische eisen. Nu gebeurt dat door de gemeente. Minister Hugo de Jonge wil voortmaken en de nieuwe wet per 1 januari 2023 in laten gaan, maar de Eerste Kamer vreest dat de invoering ervan de nieuwbouwproductie in gevaar brengt. De senaat baseert zich onder meer op advies van de Raad van State.

Te weinig kwaliteitsborgers

De zorgen zijn vooral gestoeld op een vermeend gebrek aan kwaliteitsborgers. De Eerste Kamer vreest dat er niet genoeg zijn. Op dit moment zijn er tweehonderd gekwalificeerde kwaliteitsborgers, terwijl er naar schatting zeshonderd nodig zijn, meldt vakblad Cobouw.

Minister De Jonge noemt een gebrek aan borgers “onzin”. Hij verwacht dat het aantal geschoolde kwaliteitsborgers voldoende zal zijn op het moment dat het nodig is. Zijn ambitie om jaarlijks honderdduizend woningen te bouwen, komt volgens hem absoluut niet in gevaar. “De nieuwbouw kan onverstoord verlopen”, schrijft hij in een reactie op vragen van de Eerste Kamer.

Overbelasting stroomnet

Daarnaast ondervinden de woningbouw en andere projecten hinder van overbelasting van het stroomnet. Door de energietransitie en de wens voor onafhankelijkheid van Russisch gas groeit de vraag naar elektriciteit. Het elektriciteitsnet ligt al langer onder druk. Steeds meer regio’s kampen met capaciteitsproblemen. Het net kan de overgang naar duurzame energie en elektrificatie niet bijbenen, meldt Nieuwsuur.

Datacentrum

In de gemeente Amsterdam komt een flink aantal investeringsplannen niet van de grond door een tekort aan elektriciteit. Ook een groot woningbouwproject bij Sloterdijk loopt vertraging op, omdat er alleen stroom is voor de huizen, maar niet voor de voorzieningen in de nieuwe woonwijk. De gemeente wil een complete wijk bouwen, inclusief alle voorzieningen.

De woonwijk had de pech dat een aanvraag van een datacentrum eerder bij netbeheerder Liander was ingediend. Liander is wettelijk verplicht de volgorde van de aanvragen aan te houden. Er wordt wel nagedacht of er toch niet een vorm van prioritering kan komen.

Deze nieuwe problemen spelen terwijl de bouw van grote aantallen woningen op losse schroeven staat vanwege de stikstofcrisis en hoge kosten.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/nieuwe-obstakels-voor-nieuwbouw-nieuwe-wet-en-overbelasting-stroomnet/