Minder vergunningen voor nieuwbouw in eerste kwartaal

vergunningen nieuwbouw

In het eerste kwartaal van 2022 werden 16.600 vergunningen voor nieuwbouw afgegeven. Dat is bijna 13% minder dan in het eerste kwartaal van 2021.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is ongeveer twee jaar. Het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouw is daarmee een indicator voor het aantal woningen dat over ongeveer twee jaar gebouwd wordt. Woningtransformaties, zoals het omzetten van kantoren in woningen, zitten niet in de cijfers over bouwvergunningen.

Tekst gaat verder onder grafiek

Bouwkosten lager

De totale vergunde bouwkosten voor woningen daalden ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 met 10,1%, naar € 3,4 miljard. De bouwkosten voor de bouw van nieuwbouwwoningen daalden met 14,4% tot bijna € 2,8 miljard. De bouwkosten voor de verbouw van woningen stegen juist met 16,4%, tot € 610 miljoen.

Omzet bouw hoger

De omzet van de bouw was in het eerste kwartaal 8,3% hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal gingen 77 bouwbedrijven failliet. Dat is bijna evenveel als in het eerste kwartaal van 2021. Toen waren er 78 faillissementen.

Mede door de oorlog in Oekraïne kampt de bouwsector met snel stijgende kosten voor materialen en energie. Hierdoor zijn al meerdere projecten stil komen te liggen. De afgelopen maanden werden voor meerdere nieuwbouwprojecten de vergunningen ingetrokken vanwege stikstofregelgeving. Ook krijgt de bouw naar verwachting te maken met overbelasting van het stroomnet en vertraagde invoering van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Groter deel Nederland bebouwd

Het CBS meldt ook dat de oppervlakte bebouwd gebied in Nederland in de periode 2013–2020 is toegenomen. De hoeveelheid grond die gebruikt wordt voor wonen, industrie en infrastructuur nam met 200 vierkante kilometer toe. De oppervlakte landbouwgrond is afgenomen met 244 vierkante kilometer. De oppervlakte natuur en water nam met 44 vierkante kilometer toe, ondanks een afname van bos met 53 km2. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de Natuurlijk Kapitaalrekeningen die het CBS in samenwerking met Universiteit Wageningen heeft samengesteld.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/minder-vergunningen-nieuwbouw/