Triodos Bank introduceert biobased hypotheek

biobased hypotheek

Triodos Bank heeft als eerste Nederlandse geldverstrekker een ‘biobased hypotheek’ gelanceerd. De rente op de lening is daarbij gekoppeld aan de materiaalkeuze van de woning.

Met de Triodos Biobased Hypotheek krijgen klanten een lagere rente als ze een ‘biobased’ woning gaan bewonen of bouwen. Dat is een woning die gebouwd is met duurzame materialen. “Er zijn volop alternatieven voor beton, staal en steenwol”, zegt directeur Hypotheken Jeroen Pels. “Door bouwen met hout, stro en vlas financieel te stimuleren, hopen we dat deze materialen concurrerender worden.”

Milieubelasting bouwmaterialen

Triodos Bank kijkt bij de aanvraag van een biobased hypotheek naar de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Deze indicator geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden gebruikt. Een duurzamer gebouw heeft een lagere MPG-waarde. Alle nieuwbouw in Nederland moet volgens het Bouwbesluit een MPG-waarde van 0,8 of lager hebben. De bank verwacht dat dit snel verder zal worden verlaagd naar een waarde van 0,5. Klanten met een woning met een MPG-waarde van 0,45 of lager en minimaal energielabel A+++ of A++++ en komen in aanmerking voor de extra lage rente, meldt de bank.

Conventionele bouw bestaat voornamelijk uit staal en beton. De productie daarvan zorgt voor 17% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Er wordt veel fossiele energie gebruikt in het productieproces en er komt veel koolstof vrij. Bovendien zijn deze materialen niet of minder geschikt voor hoogwaardige circulaire toepassingen. Volgens Pels is er nog een ander belangrijk argument voor biobased bouwen. “Natuurlijke materialen leiden tot een gezonder en comfortabeler leefklimaat, beter voor de planeet maar ook voor de bewoner.”

Triodos vindt wel dat de huidige rekenmethodieken en MPG-standaarden nog onvoldoende rekening houden met de CO2-opslag van bijvoorbeeld hout. Om die reden wordt voor woningen die met overwegend duurzame materialen zijn gebouwd een berekening aangeboden die de CO2-opslag en circulariteit beter waardeert. Triodos hoopt dat de landelijke norm hier op termijn ook rekening mee gaat houden.

Dweilen met de kraan open

In het regeerakkoord hebben coalitiepartijen afgesproken om de woningbouw te versnellen tot 100.000 woningen per jaar. Doordat er tegenwoordig aardgasvrij wordt gebouwd en woning goed worden geïsoleerd, kan het aandeel van materiaalgebonden emissies oplopen tot wel 90% van de CO2-voetafdruk van gebouwen gedurende de levensduur.

Volgens Pels is de manier waarop nu wordt gebouwd niet houdbaar. “Als we nog 10 jaar blijven bouwen zoals nu, staat de CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat gelijk aan de CO2 die de Nederlandse industrie in één jaar uitstoot.” Het bereiken van de klimaatdoelen vraagt volgens hem om een radicaal andere manier van bouwen en financieren. “Anders blijft het dweilen met de kraan open.”

Lees ook: ‘Houten huizen geen uitzondering meer als het aan grote bouwers ligt’

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/triodos-bank-introduceert-biobased-hypotheek/