Miljoenen van kabinet voor bouw transformatie- en flexwoningen

Woonminister Hugo de Jonge wil dat er jaarlijks onder meer 15.000 transformatiewoningen en 15.000 flexwoningen bijkomen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. In totaal mikt het kabinet op 100.000 nieuwe woningen per jaar.

Het kabinet wil zo het tempo van de woningbouw flink opschroeven. Om aan de nieuwe doelstellingen voor het aantal transformatie- en flexwoningen te voldoen, trekt de minister miljoenen uit. Zo wordt ten eerste het budget voor transformatiewoningen – woningen die ontstaan door het ombouwen van kantoren, scholen en winkels — met € 22 miljoen verhoogd tot € 80 miljoen.

€ 100 miljoen voor flexwoningen

Ten tweede wordt voor ‘kansrijke opties’ om flexwoningen te bouwen, € 100 miljoen uitgetrokken. Verder wil de minister prestatieafspraken maken met gemeenten. Ook wordt een taskforce ingesteld ‘om de totstandkoming van een flexibele schil van verschillende tijdelijke huisvestingsvormen een flinke impuls te geven.’

Volgens de minister zijn transformatie- en flexwoningen ‘de beste manieren om snel extra woonruimte toe te voegen’. Deze kunnen worden ingezet voor de huisvesting van starters, studenten, statushouders, Oekraïense ontheemden, dak- en thuisloze mensen en jongeren die het huis uit willen gaan.


Leefbaarheid binnensteden wint bij transformatie winkels

Uit een rapport van ABN Amro blijkt dat 8% van de één miljoen woningen die De Jonge tot 2030 wil bouwen, kan worden gerealiseerd door transformatie van winkels en bovenliggende ruimten. Bovendien lost transformatie niet alleen leegstand op, maar kan het er ook voor zorgen dat dorps- en stadcentra aantrekkelijk worden om te wonen, te werken, te winkelen en te recreëren.


 

Opsporen van geschikte locaties

De ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’ heeft een aparte uitvoeringsorganisatie. Die ondersteunt gemeenten, provincies, woningcorporaties en bouwbedrijven met het opsporen van kansrijke locaties of gebouwen. De uitvoeringsorganisatie van de taskforce bestaat uit externe deskundigen. Zij werken samen met het Rijksvastgoedbedrijf, het Expertteam Woningbouw van RVO, de VNG en Aedes. Voor de werkzaamheden heeft de taskforce tot eind volgend jaar een budget van € 12 miljoen.

Doel van 900.000 woningen haalbaar

Tot slot blijkt op basis van de eerste biedingen van de provincies dat de benodigde 900.000 woningen tot en met 2030 gebouwd kunnen worden. Op 1 juni hebben alle provincies aan de minister laten weten wat hun bijdrage is voor de nationale woningbouwopgave.

Een aantal provincies heeft zelfs de ambitie om extra te bouwen ten opzichte van de woningbehoefte in hun provincie. Na toetsing in de regio maakt Rijksoverheid op 1 oktober 2022 definitieve afspraken met de provincies.

Lees ook: Doel van 10.000 flexibele woningen in 2022 onhaalbaar

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/miljoenen-van-kabinet-voor-bouw-transformatie-en-flexwoningen/