Helft van nieuwbouwhuizen is huurwoning

Het merendeel (63%) van de bestaande woningen is in eigendom van een particulier. Maar voor nieuwbouwwoningen ligt dat aandeel lager: 51% van de woningen gebouwd in de laatste 10 jaar is in eigendom, de rest is in handen van woningcorporaties, marktpartijen of andere eigenaren.

Dat is een van de bevindingen van het onderzoek ‘Tien opvallende feiten over nieuwbouwwoningen’, van het Kadaster. In het rapport heeft het Kadaster basisregistraties gebruikt om de belangrijkste ontwikkelingen in de woningbouw en de markt voor nieuwbouw koopwoningen te presenteren.

8 miljoen woningen

De afgelopen 10 jaar zijn ongeveer 590.000 nieuwe woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Nederland telt nu ruim 8 miljoen woningen. Ongeveer 12% van de verkochte woningen is een nieuwbouwwoning.

Dit aandeel verschilt wel flink per gemeente. Het Kadaster registreert uitschieters met relatief veel nieuwbouw in Weesp, Waddinxveen, Blaricum, Zuidplas en Vijfheerenlanden. En er is juist weinig nieuwbouw in Krimpen aan de IJssel, Wassenaar, Baarn, Meerssen en Landgraaf.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Aandeel nieuwbouwverkopen van het totaal aan verkopen aan particulieren per gemeente (2015-2021)
Aandeel nieuwbouwverkopen van het totaal aan verkopen aan particulieren per gemeente (2015-2021). Bron: Kadaster

Buiten bebouwde kom

Verder wordt er steeds meer gebouwd buiten de bebouwde kom, ondanks dat de beleidsvoorkeur uitgaat naar binnenstedelijk bouwen. Werd in 2012 nog 1 op de 5 woningen buiten het stedelijk gebied gebouwd, in 2021 was dat 1 op de 3.

Andere feiten uit het rapport:

  • Nieuwbouwkopers verhuizen binnen een kortere afstand. Driekwart woont op maximaal 8 kilometer afstand van de vorige woning.
  • Nieuwbouwkopers gaan doorgaans groter wonen. Vooral kopers die een woning van een corporatie achterlaten, gaan gemiddeld 40 m2 groter wonen.
  • Limburgse nieuwbouwhuizen hebben de grootste tuinen. In de Randstad staan de nieuwbouwwoningen met de kleinste tuinen. Het verschil is gemiddeld 100 m2.
  • Nieuwe corporatiewoningen worden steeds kleiner. Nieuwe eengezinswoningen in de koopsector zijn even groot gebleven, meergezinswoningen werden groter.
  • Kopers van 60 tot 70 jaar kopen de meeste nieuwbouwwoningen: 15% van de woningen die zij kopen is nieuwbouw. Ook kopers van 35 tot 40 jaar kopen veel nieuwbouw, namelijk 14%.
  • Niet elke leeftijdsgroep koopt een nieuwbouwwoning in de eigen gemeente. Vooral kopers onder de 40 jaar kopen minder vaak in de eigen gemeente.
  • Jongeren kopen vooral nieuwbouwrijtjeshuizen. Pensioengerechtigden kopen steeds vaker nieuwbouwappartementen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/helft-van-nieuwbouwhuizen-is-huurwoning/