Kabinet wil met €7,5 miljard vaart zetten achter grootschalig bouwen

woningbouw

Het kabinet wil met een investering van €7,5 miljard voor infrastructuur vaart achter het Woningbouwplan zetten. Van dat bedrag gaat €1,5 miljard naar regionale overheden die lokale plannen hebben voor een goede bereikbaarheid van grootschalige woongebieden. 

Tot 2030 moeten er niet alleen bijna een miljoen woningen bijkomen, ze moeten ook goed bereikbaar zijn, vindt het kabinet. Om ‘meters te maken’ stelt het rijk een pot van €1,5 miljard beschikbaar waarmee regionale overheden de nieuwe grootschalige woonwijken beter kunnen ontsluiten. Het gaat om kleinere projecten zoals de aanleg van fietspaden, bruggen, tunnels en rotondes.

Daarmee moet het binnen vijf jaar haalbaar zijn om 135.000 woningen te bouwen en goed bereikbaar te maken, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Regionale overheden hebben al plannen opgesteld, waaruit inmiddels 70 projecten zijn gekozen. Over ongeveer de helft daarvan zijn al concreet afspraken gemaakt.

Novex-gebieden

Het kabinet steekt daarnaast nog €6 miljard in infrastructuur in verstedelijkte gebieden waar in de komende decennia grootschalig nieuwbouw moet komen; de zogenoemde Novex-gebieden. Daarbij gaat het om grotere ontsluitingsprojecten waarover later nog definitieve afspraken komen.

Het kabinet maakt een onderscheid tussen woongebieden en grootschalige woningbouwlocaties in de zogenoemde Novex-lijst. Daarin staan zeven gebieden met daarin zeventien locaties voor grootschalige woningbouw.

Lees verder onder de grafiek:

woningbouw
Bron: ministerie BZK

Grootschalige woningbouwlocaties

Van de grootschalige woningbouwlocaties zijn de meeste nieuwe woningen gepland in en rond Amsterdam, de metropoolregio Amsterdam. Daar moeten 250.000 nieuwe huizen komen. Het is een groot gebied, het gaat daarbij bijvoorbeeld ook om de stationsgebieden van Almere, Purmerend en Lelystad.

De tweede grootschalige woningbouwlocatie is binnen het gebied Zuidelijke Randstad. In en rond Rotterdam, Den Haag en Leiden/Dordrecht moet plek komen voor 170.000 nieuwe woningen. In de metropoolregio Utrecht komen er 165.000 huizen bij, in Utrecht Groot Merwede en de spoorzone in Amersfoort. Bij Stedelijk Brabant gaat het om in totaal 154.000 woningen.

Foodvalley en spoorzone Arnhem

Aan het gebied Arnhem-Nijmegen zijn recent twee nieuwe grootschalige woningbouwlocaties toegevoegd op de Novex-lijst. Dat zijn Foodvalley en de Spoorzone Oost-Arnhem. In Foodvalley, de regio rond Ede en Wageningen, moet agrarische bedrijvigheid plaatsmaken voor woningbouw.

Lees ook: Foodvalley aangewezen als grootschalige woningbouwlocatie

Spoorzone Oost-Arnhem, nu nog vooral industriegebied, moet duizenden nieuwe woningen opleveren. De gemeente Arnhem rekent erop dat er in 2040 in de stad 16.000 woningen bij zijn gebouwd. Daarvan komt een groot deel in deze spoorzone. De gemeente heeft voor de ontwikkelingen €17 miljoen ontvangen van het rijk. Er stond ook een treinstation in de planning bij het te ontwikkelen gebied, maar dat is door de provincie en het ministerie van Infrastructuur afgewezen.

Definitieve lijst

Aan de lijst wordt nog gewerkt, er komen nog afspraken over een definitief aantal locaties, meldt BZK. Het legt ook uit aan welke voorwaarden een gebied moet voldoen om in aanmerking te komen voor grootschalige woningbouwlocatie. Er moet een duidelijk tekort aan woningen zijn en genoeg ruimte voor een groot aantal betaalbare woningen. Steden in de buurt moeten kunnen meeprofiteren van een betere bereikbaarheid. Grootschalige woningbouw moet er ook passen binnen randvoorwaarden als de uitstoot van stikstof, geluid en veiligheid.

Toekomstbestendig

Uiteindelijk is het de bedoeling dat grootschalige woningbouwgebieden en -locaties leiden tot ‘toekomstbestendige hoogwaardige stedelijke woon-, leef- en werkmilieus, met veel ruimte voor bedrijvigheid en voorzieningen’, aldus het ministerie van BZK. Aan de ene kant moeten de gebieden zorgen voor meer woningen en aan de andere kant profiteren andere bewoners van steden mee van meer voorzieningen en betere bereikbaarheid.

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/kabinet-wil-met-e75-miljard-vaart-zetten-achter-grootschalig-bouwen/