Algemeen

Hogere vierkantemeterprijs in vrije huursector in tweede kwartaal

vierkantemeterprijs vrije huursector

De gemiddelde vierkantemeterprijs in de vrije huursector zit nog in de lift. Ook het aantal huurtransacties steeg in het tweede kwartaal, maar niet in de vier grote steden. Dat blijkt uit kwartaalcijfers over de vrije huursector van de NVM en VGM NL.

De gemiddelde vierkantemeterprijs bij nieuwe verhuringen blijft stijgen. In de vrije huursector, dat zijn woningen met een kale huurprijs van meer dan € 763 per maand, steeg de m²-prijs ten opzichte van een jaar eerder met 11,8%. Dat is de hoogste prijsstijging in een jaar tijd sinds de metingen in 2014 begonnen. Een grote bijdrage aan deze prijsstijging is het relatief grote aandeel nieuwbouwwoningen dat afgelopen periode is verhuurd. Inmiddels is zo’n 25% van de verhuurde woningen een nieuwbouwwoning.

In de provincies met de hoogste vierkantemeterprijzen, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, blijft de prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder beperkt tot maximaal 10%. In Groningen (+21,6%) en Flevoland (+27,2%) ligt de prijsontwikkeling beduidend hoger.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

‘Nog weinig licht aan de horizon in vrije huursector’

Zowel NVM-voorzitter Onno Hoes als VGM NL-voorzitter Sander Groot zien nog weinig licht aan de horizon. Hoes: “De huurmarkt wordt met deze prijsstijgingen steeds ontoegankelijker. De minister is kordaat aan de slag gegaan, maar lijkt het grotere plaatje uit het oog te verliezen. Beperkende regelgeving voor beleggers en de maatregelen en beleidsvoornemens rond verhuur, raken de huurmarkt in het hart.”

Groot vindt het een positief signaal dat het aantal transacties weer enigszins een stijgende trend vertoont. Maar hij ziet ook dat de doorstroming op de huurwoningmarkt nog steeds stagneert. “Het zou juist goed zijn om te zorgen voor een goed investeringsklimaat om zo meer aanbod in de huursector te creëren.”

Afname aantal verhuurtransacties in vier grote steden

De stijging van het aantal transacties is niet overal terug te zien, blijkt uit de cijfers. In de vier grote steden loopt het aantal verhuurtransacties juist terug. Deze ontwikkeling wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van hoge huurprijzen en geringere investeringsbereidheid, ingegeven door (lokale) regelgeving en de recent ingevoerde of nog in te voeren opkoopbescherming.

Belangrijkste landelijke ontwikkelingen:

 • Na vier kwartalen daling eindelijk weer een stijging – kwartaal op kwartaal – in het aantal geregistreerde transacties (+5,6%). De stijging wordt veroorzaakt door een flink aantal verhuringen van appartementen;
 • Het aandeel nieuwbouw is in het tweede kwartaal van dit jaar met 25% fors hoger dan de kwartalen hiervoor;
 • Een stijging van 11,8% op jaarbasis van de gemiddelde vierkantemeterprijs voor nieuwe huurders. Deze steeg van € 13,73 in het tweede kwartaal van 2021 naar € 15,35 dit kwartaal;
 • De vierkantemeterprijs van verhuurde nieuwbouwwoningen is met 18,2% gestegen naar € 18,12. Voor bestaande bouw was de stijging met 7,5 % naar € 14,34;

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Bron: NVM en VGM NL
 • De totale gemiddelde oppervlakte van de woningen die van huurder wisselden, daalde van 86,9 m² in 2021 naar 84,7 m² in het eerste kwartaal van dit jaar;
 • De nieuwbouwwoningen zijn met gemiddeld 69 m² kleiner dan een jaar eerder (75 m²);
 • De gemiddelde woonoppervlakte van verhuurde eengezinswoningen daalde in een jaar tijd van 114 m² naar 112 m². De oppervlakte van appartementen daalde iets van 78 m² naar 77 m²;
 • De provincie Noord-Holland blijft met een m²-prijsstijging van 9,7% op jaarbasis achter bij het landelijk gemiddelde;
 • Flevoland kent de grootste m²-prijsstijging op jaarbasis. Deze steeg in één jaar met maar liefst 27,2% per m². De stijging van de huurprijs per object bleef echter maar beperkt tot 7,3% op jaarbasis. Dit heeft te maken met het grote aandeel appartementen in het 2e kwartaal met een hogere m²-prijs;
 • Naast Flevoland kennen ook de provincies Groningen (+21,6%) en Zeeland (+15,0%) een bovengemiddelde prijsstijging per m². In geen enkele provincie was sprake van een prijsdaling, hekkensluiter is de provincie Zuid-Holland met een m²-prijsstijging van 3,0% op jaarbasis;
 • Op gemeenteniveau vinden de grootste m²-prijsstijgingen plaats in Amstelveen (+41,1%), Almere (+31,7%) en Groningen (+21,8%);
 • Van de vier grote steden laat Rotterdam een prijsdaling zien van 6,1%. Naast Rotterdam kende alleen Haarlem ook een prijsdaling van 5,0%. Amsterdam (+5,1%), Utrecht (+7,4%) en Den Haag (+ 11,8%) kenden stijgingen die net onder het landelijk gemiddelde lagen;
 • Met een gemiddelde m²-prijs van € 21,01 is Amstelveen de gemeente met de hoogste huurprijzen;
 • 79% van alle transacties valt afgelopen kwartaal in het kale huursegment, 14% zijn gestoffeerde en 7% gemeubileerde woningen.

Gemeubileerd en gestoffeerd segment

 • In beide segmenten is de gemiddelde huurprijs per m² gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Voor gestoffeerde woningen was de stijging 2,7% en voor gemeubileerde woningen 8,0%;
 • In het gestoffeerde deel van de markt bedraagt de gemiddelde vierkante meterprijs van verhuurder woningen in het tweede kwartaal van dit jaar €18,51 voor gemeubileerde woningen is dit €21,95.

De huurmarktcijfers van VGM NL en NVM ontstaan uit circa 50.000 huurtransacties in de vrije huursector op jaarbasis. Dit is een marktaandeel van ongeveer 50%.

Lees ook: ‘Volkshuisvesting is terug van weggeweest’

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/meer-transacties-en-hogere-vierkantemeterprijs-in-vrije-huursector/