Goed halfjaar voor woningbeleggers

woningbeleggers

Het transactievolume van investeringen op de Nederlandse woningmarkt is in het eerste halfjaar van 2022 gestegen tot € 3,45 miljard. Dat is een toename van 53% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021.

Dat blijkt uit cijfers van woningbeleggingsadviesbureu Capital Value. Ondanks de oorlog in Oekraïne en de stijgende inflatie en rente is het vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt volgens Capital Value nog steeds robuust. Wel bestaan er zorgen over de haalbaarheid van nieuwbouwprojecten. Dit vanwege de combinatie van gestegen bouwkosten en rente en onzekerheden over het rendement over de langere termijn.

In de eerste helft van 2021 kwam het transactievolume door een gebrek aan aanbod uit op € 2,2 miljard. De belangrijkste reden daarvoor was de verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningbeleggers per 1 januari dat jaar. Veel beleggers anticipeerden daarop door vooral in de tweede helft van 2020 toe te slaan.

Nederlandse woningbeleggers

Het sterke halfjaar van 2022 voor woningbeleggers werd hoofdzakelijk gedreven door Nederlandse investeerders. Die hebben een aandeel van 75% in het transactievolume. Dat is hoger dan in voorgaande jaren. Toen lag dit aandeel rond twee derde van het volume. Dit verschil wordt veroorzaakt door een afwachtende houding van internationale pensioenfondsen, die te maken hebben met stijgende kapitaalmarktrentes en onduidelijkheid over de aangekondigde regelgeving rond het middenhuursegment. Zo heeft minister De Jonge van VRO aangekonidigd de prijzen in het middenhuursegment te willen reguleren.

Deze afwachtende houding van internationale spelers is ongunstig voor de productie van grootschalige, nieuw gebouwde middenhuurcomplexen. Juist internationale pensioenfondsen kunnen hiervoor vaak voldoende kapitaal voor bij elkaar brengen, terwijl Nederlandse fondsen deze projecten veelal te groot vinden, stellen de onderzoekers.

Zorgen over langere termijn

De marktomstandigheden in het eerste halfjaar van 2022 worden getekend door toenemende zorgen onder beleggers over de vorm van de aangekondigde regelgeving van het middenhuursegment. Door de gestegen bouwkosten en rente staan al veel projecten onder druk. Mogelijk wordt de bouw van 25.000 woningen in 2022 uitgesteld. Ook het aantal bouwvergunningen ligt lager dan in 2021. De onduidelijkheid over de regelgeving baart volgens Capital Value veel institutionele beleggers zorgen.

“We zien bij pensioenfondsen en corporaties een duidelijke wens om in middenhuur te blijven investeren, maar de onduidelijkheid over de regelgeving maakt dat het nu lastig is om nieuwbouwprojecten financieel rond te rekenen”, zegt directeur Marijn Snijders. “Veel projecten worden uitgesteld. De grote vraag is in welke mate de sterk stijgende bouwkosten en stijgende rente zich verhouden tot een beperking op de huren in het middensegment. We roepen het ministerie dan ook op om zo snel mogelijk met meer duidelijkheid te komen over de aangekondigde regelgeving, zodat we de productie van nieuwe middenhuurwoningen op peil kunnen houden.”

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/goed-halfjaar-voor-woningbeleggers/