ING: verduurzaming onderdeel van 84% van hypotheekgesprekken

ING Intermediair Index

Bij het merendeel (84%) van de hypotheekgesprekken is duurzaamheid een onderdeel van het gesprek. Bij twee derde van de gesprekken brengt de adviseur het thema duurzaamheid of verduurzaming zelf ter sprake.

Dat blijkt uit cijfers van ING, gepubliceerd in de ING Intermediair Index. Uit de index blijkt dat meer dan drie kwart van de hypotheekadviseurs (76%) het de rol van de adviseur vindt om verduurzaming ter sprake te brengen tijdens het hypotheekgesprek. Een deel van de adviseurs gaat zelfs verder dan het financiële aspect en adviseert ook over andere diensten die helpen bij verduurzaming, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Overigens geeft een ruime meerderheid van de adviseurs (77%) aan ook al maatregelen te hebben genomen om de eigen woning te verduurzamen.

Besparen op energielasten

ING onderzocht niet alleen de eigen hypotheekgesprekken, maar ook die van onafhankelijke adviseurs. Volgens adviseurs willen hun klanten graag verduurzamen. Besparen op de energielasten is voor veel huizenkopers een belangrijke reden om hun woning te verduurzamen, zo concludeert 91% van de financieel adviseurs. Met name klanten in de leeftijdscategorie 36-50 jaar (67%) en klanten met een laag energielabel (C t/m G) hebben belangstelling voor verduurzaming.

‘Klanten willen wel maar weten niet hoe’

Kostenbesparing en wooncomfort zijn de meest voorkomende redenen om zich in verduurzaming te verdiepen. Hypotheekadviseurs geven aan dat de hoge kosten en onduidelijkheid over verduurzamingsmaatregelen barrières vormen voor verduurzaming bij de klant.

Voor een groot deel van de klanten is het niet duidelijk hoe de verduurzaming van de woning gefinancierd kan worden. Meestal gebeurt dit via de hypotheek of uit eigen middelen. Klanten zijn minder bekend met mogelijkheden van subsidies (48%) of bijvoorbeeld een lening van het Nationaal Energiebespaarfonds (25%).

“Het onderzoek laat zien dat veel klanten willen verduurzamen maar dat ze onvoldoende weten wat er mogelijk is of financieel haalbaar. Juíst daarom speelt de financieel adviseur zo’n belangrijke rol. Die stelt consumenten in staat duurzame keuzes te maken, die ook financieel verantwoord zijn op de lange termijn,” aldus Hidde Coebergh, Directeur Wonen bij ING, in het begeleidende persbericht.

ING Intermediair Index

Uit de ING Intermediair Index komt ook naar voren dat het vertrouwen in de woningmarkt onder adviseurs flink is gedaald: de Intermediair Index daalde van 134 naar 104. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de stijgende hypotheekrente.

Het vertrouwen in de markt wordt in de ING Intermediar Index uitgedrukt in een cijfer tussen de 0 en 200. 100 is het neutrale middelpunt; een score boven de 100 geeft aan dat het vertrouwen in de markt positief is.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/verduurzaming-onderdeel-van-84-van-hypotheekgesprekken-ing-intermediair-index/