Projectontwikkelaars: nieuwbouw valt stil door huurregulering

woningbouw

De bouw van nieuwe woningen in grotere steden valt stil door de dreigende huurregulering in de vrije sector. Daarvoor waarschuwt Neprom, de vereniging van projectontwikkelaars, in een brandbrief aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting.

Minister De Jonge wil duurdere huurwoningen in de vrije sector onderbrengen in een puntenstelsel, zoals dat nu voor sociale woningen geldt. Hiermee wil hij huurders in het middensegment beschermen. Maar daardoor loont nieuwbouw van huurwoningen straks niet meer voor beleggers, schrijft Neprom in de brief. Volgens de vereniging komt veel nieuwbouw hierdoor stil te liggen. Neprom verwacht dat slechts de helft van de bouw van de beoogde 100.000 woningen doorgaat.

Bouw onhaalbaar

“Met de voorgestelde regulering wordt de toegestane huurprijs straks honderden euro’s per maand lager dan waar ontwikkelaars, beleggers en gemeenten in hun plannen op rekenden”, zegt voorzitter Desirée Uitzetter. “Dat klinkt op het eerste gezicht als goed nieuws voor de huurders, maar die woningen worden uiteindelijk niet gebouwd, omdat ze voor de beleggers onhaalbaar zijn geworden.”

Neprom verwacht dat er hierdoor nog een groter effect van de huurregulering ontstaat voor steden waar nieuwbouw van huurwoningen op de planning staat. Huurwoningen zijn vaak onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling en dragen vaak voor een belangrijk deel de kosten van een gebiedsontwikkeling, zegt Uitzetter. “Hele gebieden in de steden dreigen daardoor voorlopig onbebouwd te blijven en dat betekent dat ook de grondopbrengsten van de steden sterk gaan dalen, zodat ook daar de nieuwbouwmotor stilvalt.”

Huurregulering door inflatie

Minister Hugo de Jonge maakte afgelopen voorjaar bekend dat hij wil ingrijpen als volgend jaar de huren in de vrije sector fors stijgen door inflatie. De wet die huurders beschermt tegen exorbitante huurverhogingen is daarvoor niet afdoende, gaf De Jonge aan.

Vastgoedbeleggers waarschuwden toen dat een beperking van huurstijging het verhuren van woningen in de vrije sector onrendabel maakt. Dit zou bovenop andere maatregelen komen, die beleggers al raken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de overdrachtsbelasting voor particuliere woningen, die volgend jaar stijgt naar 9%.

Haalbaarheid 100.000 woningen

De ambitie van 100.000 woningen per jaar erbij, die de minister als woondoel stelt, is eerder vanuit andere invalshoeken ter discussie gesteld. Niet alleen in de bouw van de woningen zelf, maar ook in voorbereidende trajecten gaat veel tijd zitten waardoor het doel moeilijk haalbaar is, stelde de Rabobank in maart.

Bovendien is het aantal arbeidskrachten in de bouw veel te laag om genoeg huizen te kunnen bouwen, bleek uit onderzoek van Cobouw. Afgelopen voorjaar waren er 47.000 mensen actief in de woningbouw, terwijl minstens 55.000 fte’s nodig zijn om het woondoel te kunnen halen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/projectontwikkelaars-nieuwbouw-valt-stil-door-huurregulering/