Wat een inboedelverzekering relevant maakt

Inboedelverzekering

Hoe meer waardevolle spullen, hoe groter het risico dat deze beschadigd raken of worden gestolen. Door de opkomst van waardevolle elektronica en steeds duurder wordend meubilair, is het hebben van een goede inboedelverzekering tegenwoordig ook steeds relevanter. 

Partnercontent van Ocere

Is het nodig om verzekerd te zijn?

Waardevolle spullen in huis laten verzekeren, geeft de zekerheid dat onverwachte schade aan eigendommen vergoed wordt. Het kan namelijk zomaar gebeuren dat een laptop van de tafel valt of per ongeluk die dure vaas wordt omgestoten. In dat geval biedt een inboedelverzekering de zekerheid dat deze schade wordt vergoed.

Om deze reden is het afsluiten van een inboedelverzekering voor veel mensen het overwegen waard. Niet iedereen heeft namelijk geld klaarliggen voor het aanschaffen van nieuwe spullen bij schade of verlies.

Voor wie niet direct weet of een inboedelverzekering bij zijn of haar persoonlijke situatie past, is het een goed idee om verschillende inboedelverzekeringen met elkaar te vergelijken. Dit maakt duidelijk of een inboedelverzekering een goede keus is. Ook komt hieruit naar voren welke inboedelverzekering het meest geschikt is.

Hoe en wat verzekeren?

Wie voor het eerst op zichzelf gaat wonen, doet er goed aan om zich af te vragen welke verzekeringen daarbij nodig zijn. Aanvullend op een inboedelverzekering, zijn er namelijk ook verzekeringen die andere zaken dekken. Zo zijn er naast een inboedelverzekering ook een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Een opstalverzekering biedt dekking voor schade die zich voordoet in verhouding tot de woning zelf. Denk hierbij aan de centrale verwarming, het sanitair of vaste vloerbedekking. Een aansprakelijkheidsverzekering verzekert voor schade die iemand bij anderen veroorzaakt.

Voordat de verzekering wordt afgesloten, is het goed inlezen over verschillende verzekeringen nuttig.

Onder- of oververzekerd zijn

In Nederland heeft tegenwoordig meer dan 90% van alle inwoners een inboedelverzekering afgesloten. Een aanzienlijk percentage, waaruit blijkt dat het overgrote deel van de bevolking ervoor kiest waardevolle spullen te verzekeren. Tegelijk blijkt ook dat veel mensen na het afsluiten van een inboedelverzekering, deze niet aanpassen zodra hun inboedel in waarde stijgt of daalt. Hierdoor raken mensen onder- of oververzekerd.

De grootste reden voor het onderverzekerd raken is de tussentijdse aanschaf van dure apparatuur, meubels of het maken van een grote wooninvestering. Wanneer spullen hierdoor niet (volledig) worden gedekt door een inboedelverzekering, zal er bij schade of verlies onvoldoende worden uitgekeerd om alles te kunnen compenseren.

Wie daarentegen oververzekerd is, betaalt maandelijks een te hoge premie voor het verzekeren van zijn eigendommen.

Waarde van de inboedel bepalen

Voor het afsluiten van een inboedelverzekering is het belangrijk om te weten wat de inboedel waard is. Op basis van deze waarde is vast te stellen wat de dekking van de inboedelverzekering moet zijn. Aan de hand hiervan is de premie te berekenen.

Om de waarde van de inboedel te bepalen, is het nodig de aankoopwaarde aan te tonen. Dit kan aan de hand van de aankoopbonnen van gekochte spullen. Zijn er geen aankoopbonnen (meer), dan is het handig om de inboedelwaardemeter gebruiken. Met de inboedelwaardemeter kan de verzekeraar dan alsnog een nauwkeurige schatting maken van de waarde van de spullen.

Wat valt er allemaal onder een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering dekt alle spullen in huis die zijn mee te nemen bij een verhuizing. Het gaat hierbij dus om alles wat in huis is te vinden: meubels, elektronische apparaten, gordijnen et cetera.

Zaken die behoren tot de constructie van een huis zijn hierbij niet inbegrepen, zoals vaste vloerbedekking, leidingen en muren. Deze vallen bij uitstek onder een opstalverzekering. Bedenk daarom bij het afsluiten van een inboedelverzekering of het verzekeren van de woning ook een prioriteit is.

Extra dekking of niet?

Vóór het afsluiten van een inboedelverzekering, is het ook belangrijk om een aantal aanvullende zaken goed te overwegen. Een daarvan is de dekking van de verzekering. Het is belangrijk om goed te kijken naar wat een inboedelverzekering allemaal vergoedt. Zijn er zaken die niet door de standaardverzekering gedekt worden, dan is het vaak mogelijk om hiervoor extra dekkingen af te sluiten. Extra dekkingen die vaak worden aangeboden zijn een buitenshuisdekking en een grote kostbaarheden-dekking.

Een buitenshuisdekking geeft de waarborg dat eigendommen die buitenshuis komen te beschadigen of worden gestolen, ook volledig worden vergoed. De aanvullende dekking voor grote kostbaarheden geeft daarnaast de garantie dat bezittingen van grote waarde ook volledig worden vergoed binnen de inboedelverzekering.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/wat-een-inboedelverzekering-relevant-maakt/