Uitspraak RvS: misschien toch woningbouw Delversduin bij Egmond

Delversduin

Op de nieuwbouwlocatie Delversduin in Egmond aan den Hoef (Noord-Holland) mogen misschien alsnog 163 woningen worden gebouwd. Eerdere bezwaren tegen de vergunningverlening zijn door de Raad van State van tafel geveegd. Maar of het plan door kan gaan, blijft onzeker.

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft het bestemmingsplan voor Delversduin alsnog goedgekeurd. Daarmee is het plan onherroepelijk geworden en kunnen vergunningen voor nieuwbouw worden aangevraagd.

Volgens de RvS heeft de gemeenteraad voldoende aannemelijk gemaakt dat de nieuwe wijk de natuur niet zwaarder belast dan in de oude situatie. Omdat de grond nu landbouwgrond is, komt daar ook enige stikstof bij vrij, oordeelt de hoogste rechter.

‘Geen behoefte aan woningen Delversduin’

De RvS wijst bovendien op een rapport waarin staat dat in de gemeente Bergen alleen de komende tien jaar al behoefte is aan 370 woningen. Daarmee weerspreekt de Raad het bezwaar van bewoners, dat er niet genoeg behoefte is aan woningen, om een grootschalig nieuwbouwproject te rechtvaardigen.

“De Raad van State heeft alle punten waartegen door de belanghebbenden beroep is ingesteld, ongegrond verklaard. Dit betekent dat we door kunnen”, zegt marketingdirecteur Anoeska van Leeuwen van ontwikkelaar BPD tegen vakblad Cobouw.

Stikstofruimte ten onrechte gebruikt

Maar BPD lijkt daarmee op de zaken vooruit te lopen. In april zette de rechtbank in Haarlem een streep door de vergunningen voor het project. De bouw zou te veel stikstof laten neerslaan op het nabijgelegen Natura2000-gebied Noord-Hollands Duinreservaat. De rechter oordeelde toen dat de vergunningverlening berustte op ondeugdelijke berekeningen. De uitsprak had potentieel grote gevolgen voor de bouw van tienduizenden nieuwe woningen in het hele land. Omdat ‘stikstofruimte’ gecreëerd door de landelijke snelheidsverlaging niet mag worden gebruikt voor de bouw van woningen, dreigt op andere locaties ook een streep te gaan door nieuwbouwvergunningen. Omwonenden van het gebied spanden een zaak aan tegen de gemeente.

Hoewel de RvS de gemeente op alle punten in het gelijk stelt, is nog altijd onzeker of het plan Delversduin doorgang kan vinden. De uitspraak van de rechtbank dat de provincie de natuurvergunning niet had mogen verlenen, is met dit vonnis niet ongedaan gemaakt. Tegen die uitspraak is de provincie in beroep gegaan. Dat beroep ligt nu bij dezelfde Raad van State, meldt het Noord-Hollands Dagblad. De regionale krant lijkt daarmee uitspraken van Cobouw en BPD tegen te spreken, dat het project nu door kan gaan.

Stikstofvergunning niet meer nodig

Ook oontwikkelaar BPD wilde in hoger beroep tegen de eerdere uitspraak. BPD heroverweegt die stap nu. omdat de Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming) voor Delversduin niet langer nodig zou zijn.

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/misschien-toch-woningbouw-delversduin-egmond/