Geen rookmelder, hoe zit dat met woonverzekeringen?

rookmelder verplicht

Per 1 juli 2022 zijn rookmelders in huis verplicht. Nieuwbouwwoningen moeten al sinds 2003 verplicht worden voorzien van rookmelders, maar deze verplichting gaat dus ook gelden voor de bestaande bouw. De overheid wil hiermee het aantal slachtoffers van woningbranden verminderen.

Partnercontent van Independer

Veel mensen hebben helaas nog geen rookmelders. Maar zijn woningen zonder rookmelders na 1 juli eigenlijk nog wel verzekerd? In dit artikel wordt het samen met vergelijkingssite Independer uitgelegd.

Hoe ziet de rookmeldersverplichting eruit?

Vanaf 1 juli dit jaar moet elke woning in Nederland verplicht zijn uitgerust met rookmelders: op elke woonverdieping moet minimaal één rookmelder worden opgehangen. Ook besloten ruimtes en ruimtes die ook als vluchtroute dienen moeten worden voorzien van een rookmelder. In ruimtes waar niet daadwerkelijk in wordt gewoond, zoals kelders en zolders, geldt de verplichting niet.

Aan welke eisen moeten de rookmelders voldoen?

Zomaar een willekeurige rookmelder ophangen volstaat niet. Rookmelders moeten aan een aantal specifieke eisen voldoen, die vermeld zijn in het Europese EN 14604-certificaat. Rookmelders die op netstroom werken moeten daarnaast ook NEN 2555-gecertificeerd zijn. Deze certificaten bieden de garantie dat de rookmelder makkelijk en veilig kan worden geplaatst, dat hij rook tijdig detecteert en dat het geluidssignaal overal goed te horen is.

Rookmelders aan het plafond

Rook trekt naar boven. Daarom moeten rookmelders altijd aan het plafond worden opgehangen. In de keuken kan juist beter worden gekozen voor een hittemelder. Rookmelders kunnen namelijk ook afgaan bij waterdamp. Een hittemelder detecteert het verschil en gaat alleen af bij rook.

Rookmeldersverplichting: wat betekent dit voor de verzekering?

Huiseigenaren hebben over het algemeen een opstalverzekering en een inboedelverzekering, zodat het huis en de spullen erin verzekerd zijn tegen schade.

Vooralsnog lijkt het erop dat de rookmeldersverplichting geen gevolgen heeft voor de woonverzekering. Ook na 1 juli ziet het ernaar uit dat verzekeraars, ongeacht of er rookmelders zijn opgehangen of niet, gewoon blijven uitkeren bij schade in huis die is ontstaan door rook en/of brand.

De verwachting is wel dat dit in de toekomst gaat veranderen. Verzekeraars gaan dan waarschijnlijk in hun poliswaarden opnemen dat rook,- en of brandschade alleen wordt vergoed als de woning is uitgerust met rookmelders.

Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar

Er kan nooit zomaar vanuit worden gegaan dat rook,- en of brandschade in huis altijd wordt vergoed door de verzekeraar. Lees dus altijd goed de polisvoorwaarden door, zodat duidelijk is wanneer schade wel en niet vergoed wordt.

Let ook op de term ‘nalatigheid’. Deze staat bij vrijwel elke verzekeraar in de polisvoorwaarden. Het kan namelijk zomaar gebeuren dat de verzekeraar het niet ophangen van rookmelders als nalatigheid beschouwt en daardoor de schade niet vergoedt. Neem zonodig contact op om erachter te komen hoe het zit.

Of de verzekeraar nu wel of niet uitkeert, het is sowieso verstandig om de woning van rookmelders te voorzien. Het is namelijk een stuk veiliger en het kan gevaarlijke situaties voorkomen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/geen-rookmelder-hoe-zit-dat-met-woonverzekeringen/