NVM, TU Delft: ‘perfect storm’ op nieuwbouwmarkt

nieuwbouwmarkt

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijkt in het eerste kwartaal van 2022 te zijn teruggezakt tot het niveau van kort na de financiële crisis (2008-2013). Daarnaast ligt het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in de eerste vijf maanden van 2022 circa 15% lager dan in het jaar ervoor. In de koopsector is dat zelfs ruim 20%.

Dat blijkt uit de nieuwste Monitor Koopwoningmarkt, die op 5 augustus is gepresenteerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van de Technische Universiteit Delft. De neerwaartse trend op de nieuwbouwmarkt is eind 2021 al ingezet, blijkt uit de monitor. Maar deze lijkt nu, met 4.500 opgeleverde en 5.500 verkochte nieuwbouwwoningen, op een niveau te zijn gekomen dat vergelijkbaar is met dat van 2013.

Oplopende kapitaalrente, accentverschuivingen in het bouwbeleid en terugtrekkende bewegingen van beleggers zetten de planexploitaties voor nieuwbouw verder onder druk, schrijven de onderzoekers. Heronderhandelingen, herontwikkeling en dus een verdere vertraging van de nieuwbouwproductie zijn het gevolg.

‘Perfect storm’ op nieuwbouwmarkt

De NVM, een van de opstellers van de Monitor, spreekt van ‘alle ingrediënten voor een ‘perfect storm’ op de nieuwbouwmarkt’. Naast de al langer bestaande bedreigingen van de woningbouwproductie (zoals materiaal- en personeelstekorten, stijgende bouwkosten en nieuwe regelgeving), komen nu ook de negatieve effecten van de stijgende kapitaalmarktrente om de hoek kijken. Bovendien zijn er sterke accentverschuivingen naar meer binnenstedelijk bouwen en meer nadruk op (duurdere) appartementen in de stad, die de woningproductie afremmen.

Toekomstige bouwplannen moeten ook nog eens voor twee derde uit betaalbare woningen bestaan, waardoor de financiering van woningbouwlocaties verder onder druk komt te staan. Tegelijkertijd lijken beleggers nu al hun investeringen in nieuwe huurwoningen te heroverwegen, omdat het kabinet overweegt de middenhuursector te gaan reguleren.

Bestaande koopwoningen

De markt voor bestaande koopwoningen lijkt langzamerhand in een meer ontspannen situatie te geraken. Het aantal transacties van bestaande koopwoningen vertoont een licht dalende trend. Het aantal te koop staande woningen is voor het eerst sinds lange tijd weer opgelopen, met name door een plotselinge forse toename van nieuw aangeboden woningen in de bestaande woningvoorraad.

De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen BKR, CBS, De Hypotheekshop, Hypotheken Data Netwerk, Nationale Hypotheek Garantie, NVM, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten en Vereniging Eigen Huis, en wordt beheerd vanuit het Expertisecentrum Woningwaarde van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/nvm-tu-delft-perfect-storm-op-nieuwbouwmarkt/