CU en PvdA willen tijdelijke huurcontracten verbieden

tijdelijke huurcontracten verbieden

De fracties van ChristenUnie en PvdA in de Tweede Kamer willen tijdelijke huurcontracten verbieden. De regeringspartij en oppositiepartij hebben samen een initiatiefwetsvoorstel ingediend om huurcontracten van één of twee jaar in de particuliere sector voortaan alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk te maken.

Zo’n uitzondering kan bijvoorbeeld zijn als de huiseigenaar tijdelijk in het buitenland verblijft of als het huis op de nominatie staat voor sloop.

Op dit moment mogen particuliere verhuurders áltijd een tijdelijk contract aanbieden. Inmiddels is zo’n 60% van de nieuwe huurcontracten in de particuliere sector tijdelijk, blijkt uit cijfers van Vastgoed Belang. Vaste contracten zijn bijna alleen weggelegd voor huurders van een sociale huurwoning.

Woonstress, onzekerheid en verhuiskosten

“Dit heeft grote nadelige gevolgen voor honderdduizenden huurders”, vertelt ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis die samen met PvdA’er Henk Nijboer de initiatiefwet ‘zekerheid voor huurders’ schreef, aan De Volkskrant. “Veel huurders moeten om het jaar verhuizen, ze kampen met voortdurende woonstress, onzekerheid en hoge verhuiskosten.”

Bijkomend probleem is dat de tijdelijke contracten de huurprijzen opdrijven. “Er zijn helaas veel pandjesbazen die profiteren van de woningnood door elk jaar opnieuw de hoofdprijs te vragen voor een woning. Als je dat als huurder niet wilt betalen, wordt het contract gewoon niet verlengd”, zegt PvdA’er Nijboer. “Met deze nieuwe wet mag je als huurder straks blijven zitten in je woning.”

Belofte coalitie

De twee Kamerleden hopen dat ze de komende maanden een Kamermeerderheid achter hun wetsvoorstel krijgen. “Zowel D66 als de linkse oppositiepartijen lijken hier wel voor te voelen en dan zijn we al een heel eind”, zegt Grinwis.

Regeringspartijen VVD en CDA zijn vooralsnog minder enthousiast, omdat ze denken dat het aantal aangeboden huurwoningen zal dalen als een huurder automatisch recht krijgt op een vast contract. Dit kan zelfs “tijdelijk leegstand veroorzaken”, denkt ook CDA-minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. Vanwege die angst werd de wet op tijdelijke verhuur in 2016 juist versoepeld.

Toch heeft Grinwis goede hoop dat hij zijn coalitiegenoten nog weet om te praten. “Er is geen enkel bewijs dat er meer huurwoningen bij zijn gekomen sinds tijdelijke contracten zijn toegestaan. Bovendien: dit wetsvoorstel sluit volledig aan bij de belofte in het coalitieakkoord dat vaste huurcontracten voortaan zoveel mogelijk de norm zullen zijn. Ik hoop dat die belofte van de coalitie geen wassen neus blijkt te zijn.”

Aanvulling op bestaande plannen

Minister De Jonge laat in een reactie weten dat het kabinet het initiatiefwetsvoorstel “uiteraard met belangstelling tegemoetziet”. Maar hij hoopt dat “de prikkel voor tijdelijke contracten al wordt weggenomen” door een nieuwe wet die hij zelf in de maak heeft om de middenhuren te reguleren. Daarnaast wil het kabinet dat de nieuwe wet ‘Goed Verhuurderschap’ ervoor gaat zorgen dat gemeenten tijdelijke huurcontracten in kwetsbare wijken mogen verbieden. Het voorstel voor die wet is voor de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hoewel ChristenUnie en PvdA de plannen voor een puntenstelsel en huurprijsbegrenzing steunen, lost deze wet niet de problemen op die veel huurders ervaren, denken zij. “Huurders die straks met het nieuwe puntensysteem in de hand bij de huurcommissie of elders gaan klagen over hun hoge huur, krijgen gewoon geen contractverlenging van hun huisbaas”, zegt Nijboer. De twee Kamerleden zien hun initiatiefwet tegen tijdelijke huurcontracten als aanvulling op de plannen van De Jonge.

De initiatiefnemers hopen dat de nieuwe wet in juli 2023 in kan gaan.

‘Tijdelijke huurcontracten verbieden werkt averechts’

Belangenvereniging voor woningbeleggers Vastgoed Belang zegt in een reactie tegen de media weinig te voelen voor het voorstel. Volgens voorzitter Jack de Vries werkt het voorstel averechts. Door nog meer regelgeving zal het huuraanbod volgens hem alleen maar afnemen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/cu-en-pvda-willen-tijdelijke-huurcontracten-verbieden/