In de toekomst misschien niet genoeg drinkwater voor nieuwe woningen

drinkwater

Als er geen maatregelen worden genomen, kunnen in de toekomst niet alle nieuwe woningen worden voorzien van drinkwater. Daarvoor waarschuwt Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven.

Volgens Vewin leiden de sowieso al stijgende vraag naar drinkwater en de toekomstige transities ertoe dat er nu investeringen nodig zijn om in 2030 nog voldoende drinkwater te kunnen leveren. De drinkwaterbedrijven willen meer geld om te investeren, soepelere procedures en meer aandacht voor schonere bronnen.

Drinkwatervoorziening onder druk

De drinkwaterbedrijven hebben te maken met een toenemende watervraag door bevolkingsgroei, economische groei en stedelijke uitbreiding. Daarom hebben alle drinkwaterbedrijven per direct of voor 2030 al meer productiecapaciteit nodig. De beschikbaarheid van water voor de drinkwatervoorziening staat onder druk. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van de drinkwaterbronnen door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens. Vewin stelt dat drie van de tien waterbedrijven nu al tegen de grenzen van hun mogelijkheden aanlopen bij het voldoen aan hun leveringsplicht.

In een aantal regio’s zijn nu al knelpunten die het moeilijker of zelfs onmogelijk maken te voldoen aan de drinkwatervraag. Wat verder in de toekomst kunnen deze problemen zich in nog veel meer regio’s voordoen als er niet tijdig actie wordt ondernomen.

Drinkwaterbedrijven zetten zich in om bewust en zuinig waterverbruik te bevorderen, maar zij – en overheden – kunnen en mogen geen enkel risico nemen met het verzekeren van de toekomstige drinkwatervoorziening, stelt Vewin. De drinkwaterbedrijven hebben een leveringsplicht, de overheden een zorgplicht.

Drinkwater voor nieuwe woningen

De drinkwaterbedrijven hebben al eerder aangegeven zonder extra maatregelen niet te kunnen garanderen dat er op tijd goed drinkwater beschikbaar is voor de ruim 900.000 nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen.

Tekst gaat verder onder kaart

Om deze en andere uitdagingen waar de drinkwatersector voor staat aan te kunnen, moet meer werk worden gemaakt van het tijdig aanwijzen, beschikbaar maken en beschermen van nieuwe (waaronder alternatieve) en bestaande bronnen voor drinkwater. Drinkwaterbedrijven moeten ruimte krijgen om die bronnen ook daadwerkelijk te benutten.

De drinkwaterbedrijven willen ook meer ruimte als het gaat om vergunningverlening om water te winnen en deze vergunningen ook daadwerkelijk en volledig te kunnen gebruiken. Ten slotte is meer ruimte nodig voor de financiering van investeringen in nieuwe productie-, zuiverings- en distributiecapaciteit.

Als de drinkwatervoorziening in de problemen komt, is dat de zoveelste in de reeks tegenvallers voor de woningbouwambities van het kabinet. Eeder kondigden drie provincies al aan dat de nieuwbouwproductie achtblijft bij de doelstellingen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/in-de-toekomst-misschien-niet-genoeg-drinkwater-voor-nieuwe-woningen/