Huren vrije sector liggen 6,5% hoger dan vorig jaar

Huren vrije sector liggen 6,5% hoger dan vorig jaar

De gemiddelde prijs van huurwoningen in de vrije sector is met 6,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De verhuurprijzen van woonhuizen namen met 9,4% toe en die van appartementen met 5,6%. Dat melden NVM en VGM NL in hun nieuwste kwartaalcijfers.

Ten opzichte van het vorige kwartaal steeg de gemiddelde huurprijs van woonhuizen met 4,8% naar € 1.302,-. De huur van appartementen ligt echter een fractie lager dan in het tweede kwartaal en bedraagt nu € 1.239,-.

Minder transacties

Het aantal transacties in het kale huursegment blijft met 77% van het totaal dit derde kwartaal stabiel ten opzichte van het tweede kwartaal 2022. Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar ligt het aantal transacties echter flink lager, in totaal 8,4%. Zeker het aantal transacties van woonhuizen -24% van de transacties betreft een woonhuis – ligt met ruim 18% flink lager dan een jaar geleden.

Lana Gerssen, waarnemend algemeen voorzitter NVM, licht toe: “De huurprijsontwikkeling laat ook het afgelopen kwartaal nog steeds een forse stijging zien ten opzichte van een jaar geleden. Dat is een teken dat vraag en aanbod op deze markt nog lang niet in evenwicht zijn.”

Plannen minister De Jonge

Gerssen is blij dat minister De Jonge van Volkshuisvesting in ieder geval duidelijkheid heeft geschetst over zijn plannen voor het middenhuursegment tot € 1000. “Maar we constateren tegelijkertijd dat de plannen veelal blijven steken in oplossingen om de huidige schaarste te verdelen. Dat brengt de consument die achter het net vist niet veel verder.”

Gerssen vraagt de minister dan ook om “richting en regie voor concrete oplossingen om de woningmarkt vooruit te helpen”. De minister zou er goed aan doen “om zijn oor te luisteren te leggen bij beleggers en projectontwikkelaars en te zorgen voor een stabiel investeringsklimaat”. Eerder bleek al dat de hoge woonlasten een negatief effect hebben op de mentale gezondheid van vooral jongvolwassenen en mensen met lage inkomens.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Huurprijs per vierkante meter
© NVM

Genuanceerder beeld

Sander Groot, voorzitter VGM NL, signaleert dat de kwartaalontwikkeling van de huurprijzen een genuanceerder beeld geeft dan de jaar-op-jaar prijsontwikkeling. “Vooral in de zeer sterk stedelijke gebieden, zoals Amsterdam en Rotterdam, waar de druk in de gehele woningmarkt groot was, zien we nu een stabilisering van de huurprijzen. Steden en regio’s zoals Utrecht en Almere, Flevoland en Limburg laten zelfs een lichte daling zien. Of dit een eenmalige of een meer structurele ontwikkeling is, moet nog blijken.”

Groot wijst verder op het belang van energiezuinige nieuwbouwhuizen, waarin een huurder weet waar hij aan toe is qua energiekosten. “Het is dan ook van groot belang dat de pijplijn met nieuwbouwwoningen niet opdroogt als gevolg van vergaande regulering en fiscale maatregelen. Ook verduurzaming van bestaande huurwoningen moet structureel worden gestimuleerd.”

Gemiddelde grootte stabiliseert

De gemiddelde huurwoning kreeg de afgelopen jaren een steeds kleiner oppervlak. Toch lijkt de daling van het aantal vierkant meters de laatste periode minder hard te gaan. De gemiddelde woonoppervlakte van woonhuizen daalt al een tijd niet meer en ligt nu rond de 113 vierkante meter. De gemiddelde oppervlakte van appartementen komt dit kwartaal uit op 79 vierkante meter. Dit is iets groter dan twee kwartalen hiervoor. Het is nog onduidelijk of dit een eenmalige stijging is, of dat het minimale oppervlak van verhuurde appartementen wellicht is bereikt.

Bestaande bouw versus nieuwbouw

De gemiddelde oppervlakken van nieuwbouw en bestaande bouw wijken duidelijk af. Voor bestaande bouw ligt de gemiddelde woninggrootte rond de negentig vierkante meter. De ontwikkeling van de grootte van nieuwbouwwoningen is een stuk grilliger. Dit kwartaal was het gemiddelde oppervlak van een verhuurde nieuwbouwwoning bijna 75 vierkante meter. Een kwartaal eerder was het gemiddelde van (zeer) kleine nieuwbouwappartementen en grotere nieuwbouw-eengezinswoningen circa 69 m².

Verhuurde nieuwbouw

Het aandeel nieuwbouw in het totaal aantal verhuurde woningen is hoog en ligt dit kwartaal op bijna 20%. Dit is goed nieuws gezien de optimale energieprestatie van deze woningen in relatie tot de betaalbaarheid van de totale woonlasten.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Huurprijsontwikkeling

Belangrijkste landelijke ontwikkelingen:

– De vierkante meterprijs van verhuurde woningen ligt dit kwartaal 7,5% hoger dan een jaar geleden; de vierkante meterprijs van verhuurde woonhuizen steeg met 7,2% naar € 11,39 per m² en die van appartementen met 6,9% naar € 16,05 per m²

– Wat duidelijk opvalt, is de knik in de prijsontwikkeling in de afgelopen drie maanden. De prijs daalde flink van Q2 naar Q3 en dat komt volledig op het conto van transacties van appartementen. De gemiddelde vierkantemeterprijs van appartementen daalde met 3% naar € 16,05 per m². Dat is de grootste prijsdaling in een kwartaal sinds de start van de metingen in 2014. De gemiddelde prijs steeg dit kwartaal wel bij de verhuring van woonhuizen, met 7,2% naar € 11,39.

– Wat bijdraagt aan de sterkere prijsstijging is dat er zeer veel – duurdere – appartementen zijn verhuurd en minder – goedkopere – woonhuizen. Het aandeel nieuwbouw in de totale verhuur blijft groot met bijna een vijfde deel van alle transacties

– De vierkantemeterprijzen van verhuurde nieuwbouwwoningen zijn dit kwartaal gezakt van € 18,08 naar € 16,89 per vierkante meter ten opzichte van een kwartaal eerder. Bij bestaande woningen lag de gemiddelde prijs dit kwartaal op € 14,47 per m². Ten opzichte van een jaar eerder zijn de prijzen voor nieuwbouw gestegen met 12,2% en voor bestaande woningen 5,9%. Hiermee wordt het verschil tussen de prijzen van bestaande bouw en nieuwbouw steeds groter

– In de provincies met de hoogste vierkante meterprijzen, Zeeland en Zuid-Holland, ligt de prijsstijging op jaarbasis op meer dan 10% (Zeeland 11,7% en Zuid-Holland 12,9%). Een lichte daling is te zien in Flevoland (-2,0%) en Limburg (-1,8%)

– In de ‘zeer sterk stedelijke gebieden’ blijft de stijging op jaarbasis met 4,1% achter ten opzichte van de ‘sterk stedelijke gebieden’ (+9%) en ‘niet-stedelijke gebieden’ (+8,8%)

– Op gemeenteniveau vinden de grootste prijsstijgingen plaats in Den Haag (+18,0%), Amstelveen (+15,0%) en Amersfoort (+12,0%). Het grote aandeel nieuwbouwtransacties is de verklaring hiervoor. Ook de steden Eindhoven en Groningen laten een toename zien van meer dan 10%. In Eindhoven komt dit ook door de toevoeging van nieuwbouw. In Groningen zit de stijging in met name het grotere aandeel transacties in het duurdere centrum

– Van de grotere steden laten Almere en Utrecht als enige een daling zien in de gemiddelde vierkante meterprijs ten opzichte van een jaar eerder. In Utrecht daalde de prijs met 3,6% en in Almere 3,1%

– In Amsterdam (+6,6%) en Rotterdam (+1,3%) steeg de gemiddelde prijs ten opzichte van vorig jaar minder hard dan in de rest van het land.

Gemeubileerd en gestoffeerd segment

– Over het afgelopen kwartaal valt 77% van alle transacties in het kale huursegment, 15% zijn gestoffeerde woningen en 8% gemeubileerde woningen

– In het gemeubileerde en gestoffeerde segment is de gemiddelde huurprijs per m² licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Voor gestoffeerde woningen was de stijging 0,2% en voor gemeubileerde woningen 4,5%. De laatste kwartalen lijkt daar echter een stabilisatie zichtbaar

– In het gestoffeerde deel van de markt bedraagt de gemiddelde vierkante meterprijs van verhuurde woningen in het derde kwartaal van dit jaar € 18,46 en voor gemeubileerde woningen is dit € 22,20

– Amsterdam en Rotterdam lieten in het gestoffeerde en gemeubileerde segment de grootste stijgingen zien. Amsterdam noteert +12% in het gemeubileerde segment en +11% in het gestoffeerde segment. In Rotterdam stijgen gemeubileerde woningen met 10% en gestoffeerde woningen noteren een plus van 16%.

50.000 huurtransacties

VGM NL en NVM registreren samen sinds 2014 de transactiedata van huurwoningen. Viermaal per jaar brengen zij de huurmarktcijfers in de vrije sector huurwoningmarkt uit. De data zijn gebaseerd op transacties via grote partijen die langjarig in de huurwoningmarkt beleggen. De huurmarktcijfers van VGM NL en NVM ontstaan uit circa 50.000 huurtransacties in de vrije sector op jaarbasis. Dit is een marktaandeel van ongeveer 50%. Ruim 75% van de transacties is kale huur, circa 15% is gestoffeerd en 8% is gemeubileerd. In de cijfers zit doorgaans een kleine 20% nieuwbouwhuurwoningen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/huren-vrije-sector-liggen-65-hoger-dan-vorig-jaar/