Nieuwbouw staat steeds vaker in de herrie

Nieuwbouw staat steeds vaker in de herrie

Steeds meer nieuwbouw verrijst op plekken waar de wettelijke geluidsnormen worden overschreden. Oorzaken zijn het grote woningtekort en een gebrek aan beschikbare ruimte. Het zou gaan om duizenden woningen. Regels worden bewust opgerekt.

Dat meldt NRC. Door de grote druk om te bouwen zijn gemeenten naarstig op zoek naar geschikte locaties. Maar die zijn er nauwelijks meer. Daarom wijken gemeenten uit naar gebieden waar de geluidsoverlast hoger is dan toegestaan.

Geluidsscherm

NRC noemt enkele voorbeelden: nieuwbouwproject de Grasbuurt in Delft (168 woningen), waar in het koopcontract een verbod staat om op zolder te slapen. Reden: de zolder is niet voldoende geïsoleerd om het lawaai van de A13 op minder dan 100 meter afstand tegen te houden.

In de gemeente Haarlemmermeer komt Het Nieuwe Oord (600 woningen), ingeklemd tussen Schiphol en de drukke N201. “Een deel van de appartementen heeft een prachtig uitzicht richting de Polderbaan”, staat in de verkoopfolder. Om te zorgen dat dit niet “ten koste gaat van een fijn woon- en leefklimaat”, worden er “slimme ontwerpen en juiste materialen” toegepast en komt er een geluidsscherm langs de weg.

Mazen in de wet

Om deze woningbouw mogelijk te maken, gebruiken gemeenten vaak mazen in de wet. Zo is er de ‘Interimwet stad- en milieubenadering’, oorspronkelijk bedoeld om de schaarse ruimte in de stad efficiënter te gebruiken. Sinds de invoering in 2006 werd de wet volgens NRC één à twee keer per jaar toegepast, maar in 2021 al zes keer, voor ruim 5.700 woningen.

Daarnaast gebruiken gemeenten de Crisis- en Herstelwet. Deze werd na de financiële crisis van 2008 ingevoerd om de woningbouw op gang te helpen. Met die wet kunnen geluidsnormen voor een periode van tien jaar opgerekt worden.

Geluidsexperts

De verwachting is dat verkeerslawaai in de toekomst zal afnemen, maar voorlopig is het tegendeel het geval. “Geluid is een van de weinige milieuproblemen die de afgelopen jaren niet minder zijn geworden. De druk om nieuwe woningen te bouwen is zo groot, dat veel geluidsexperts bij gemeenten enkel zijn ingehuurd om de grenzen op te zoeken”, zegt Fred Woudenberg tegen NRC. Hij is hoofd leefomgeving bij de GGD Amsterdam en voormalig lid van de Gezondheidsraad.

Ziek van de herrie

De laatste jaren werd door onderzoek duidelijk dat mensen zieker worden van herrie dan eerder gedacht. Geluidsoverlast leidt o.a. tot ernstige slapeloosheid, stress en hartproblemen. De Wereldgezondheidsorganisatie en het RIVM raadden in 2018 en 2019 aan om de geluidsnormering naar beneden te brengen. De advieswaarde van de WHO voor wegverkeersgeluid is 53 decibel. Op dit niveau ervaart één op de tien mensen ernstige hinder, erboven ontstaat substantiële gehoorschade.

Voor Nederland ligt die grens nu op 63 decibel. En als de nieuwe Omgevingswet na jaren uitstel op 1 januari 2023 wordt ingevoerd, gaat de geluidsnorm voor woningen in de buurt van gemeentelijke wegen naar 70 decibel. De GGD’s vinden dit zeer zorgelijk. Koepelorganisatie GGD GHOR pleit voor strengere normen om vooral mensen met een laag inkomen te behoeden; die hebben namelijk weinig keuzemogelijkheden.

Tot 2030 moeten er van het kabinet bijna een miljoen woningen bijkomen. Om ‘meters te maken’ stelt het rijk een pot van €1,5 miljard beschikbaar waarmee regionale overheden de nieuwe grootschalige woonwijken beter kunnen ontsluiten.

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/nieuwbouw-staat-steeds-vaker-in-de-herrie/