‘Meer vrijheid voor leden VvE bij verduurzaming flat of appartement’

VvE verduurzamen

Eigenaren van een flat of appartement die zijn aangesloten bij een Vereniging van Eigenaars (VVE) moeten zonder toestemming van medebewoners kunnen verduurzamen. Vereniging Eigen Huis wil dat de regels daarvoor worden aangepast. De belangenbehartiger voor verenigingen van eigenaars, VvE Belang, voorziet dan echter chaos.

Zo’n een op de drie Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) lukt het niet om met de bewoners overeenstemming te bereiken over het verduurzamen van hun gebouw, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Reden om het kabinet op te roepen om het mogelijk te maken dat appartementseigenaren zelfstandig zonnepanelen en isolatieglas kunnen plaatsen als andere eigenaren binnen de VvE dit niet willen.

Lastig om tot een unaniem besluit te komen

Ongeveer een op de zes huiseigenaren woont in een appartement. Deze eigenaren zijn afhankelijk van de besluitvorming in de VvE voor bijvoorbeeld onderhoud aan het gebouw en het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen. Om het dak, de gevels of de ramen van het complex te verduurzamen, moet de hele VvE daarmee instemmen. Bij kleine VvE’s moet dat besluit unaniem zijn, bij grotere VvE’s is een twee derde meerderheid nodig.

“Dat maakt het een lastig proces, aangezien er binnen een VvE diverse belangen meespelen”, zegt Karsten Klein, directeur Belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis. “Iemand die al op leeftijd is, wil misschien niet meer investeren in een hybride warmtepomp die zich in vijftien jaar terugverdient. Dat geldt ook voor iemand die van plan is om op korte termijn te verhuizen.”

Zonder toestemming verduurzamen

Zo loopt 27% van de kleine VvE’s dan ook vast bij het bepalen welke verduurzamingsmaatregelen er nodig zijn. “Bij appartementseigenaren van kleine VvE’s speelt mee dat je letterlijk met elkaar onder één dak woont. Een goede verstandhouding lijkt belangrijker dan te moeten ruziën over wel of geen zonnepanelen op het dak”, zegt Klein. Vanwege het moeilijke besluitvormingsproces proberen sommige appartementseigenaren dan maar zonder toestemming verduurzamingsmaatregelen in de eigen woning door te voeren, zoals enkel glas te vervangen door isolatieglas.

Zo’n 9% van de eigenaren binnen kleine VvE’s kiest ervoor dit eigenhandig te doen, maar dat is niet zonder risico. Klein: “Als het VvE-bestuur daar lucht van krijgt, kan het bepalen dat deze bewoner nog een keer meebetaalt als de VvE later besluit alsnog het hele gebouw te verduurzamen. Of ze eist dat de maatregelen ongedaan worden gemaakt. Dat kan vervelende conflictsituaties veroorzaken waar niemand op zit te wachten.”

“Het kabinet werkt momenteel aan een wet voor oplaadpunten voor elektrische auto’s bij VvE’s. Een eigenaar die behoefte heeft aan zo’n laadpaal, kan straks volstaan met een melding aan de VvE. Dat zou ook voldoende moeten zijn als je zonnepanelen en isolatieglas zou willen plaatsen”, aldus Klein.

‘Voorstel zet vereniging buiten spel’

De belangenbehartiger voor verenigingen van eigenaren vindt het plan te ver gaan. “Nu zet je eigenlijk heel de vereniging buiten spel”, zegt Kees Oomen van Vve Belang in het NOS Radio 1 Journaal. “Je gaat dwars tegen de hele systematiek in zoals die op dit moment geldt.” Hij vindt wel dat de besluitvormingsregels versoepeld moeten worden, en dat een meerderheid bijvoorbeeld genoeg zou moeten zijn om toestemming te krijgen. Maar alleen een melding doen zonder instemming van de VVE, vindt hij geen goed idee.

“Die vereniging is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw, en nu ineens zijn daar onderdelen in die mensen zelf mogen doen. Ik voorzie een soort van chaos”, zegt hij.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/meer-vrijheid-in-regels-voor-verduurzaming-bij-verenigingen-van-eigenaars/