Rabobank: overheid moet regels verkamering en woningsplitsing herzien

verkamering en splitsing

De overheid moet de regels rond verkamering en splitsing van woningen opnieuw tegen het licht houden. Dit om de bestaande woningvoorraad beter te kunnen benutten en de woningcrisis op te lossen, schrijft de Rabobank in haar Bouw- en Vastgoedbericht 2022.

Om uit de enorme woningnood te raken wordt veelal ingezet op nieuwbouw, terwijl de bestaande woningvoorraad veel intensiever te benutten is, zegt de Rabobank in het Bouw- en Vastgoedbericht. Als meer mensen samenwonen, verlicht dat de druk op de woningvoorraad.

Maar de bestaande wet- en regelgeving werkt dat tegen. Zo is er een ontmoedigingsbeleid voor samenwonen, omdat bijvoorbeeld mensen die allebei een AOW-uitkering krijgen daarop worden gekort wanneer ze in één huis gaan wonen. Ook voor vrienden is het lastig een huis te delen. Dat leek eerst vanuit de overheid voortvarend van start te gaan met Friends Wonen, maar klapt nu vaak op gemeentelijke regelgeving, zoals in Amsterdam, waar een quotum per wijk is voor deze woonvorm.

Huren bij hospita

De bank noemt ook als voorbeeld het verhuren van ruimte door een hospita. Die woonvorm is de afgelopen jaren steeds minder populair als gevolg van regelgeving. Huurbescherming maakt het minder aantrekkelijk om hospita te zijn. Voor een bank kan huurbescherming reden zijn om geen toestemming te geven voor de (gedeeltelijke) verhuur van een koopwoning waarvoor een hypotheek is afgesloten. Bij een eventuele gedwongen verkoop van een woning kunnen huurders niet zomaar uit het huis worden gezet, schrijft Rabobank.

De terugkeer van de hospita kan leiden tot verminderde druk op de woningmarkt en minder ruimteverspilling van grote woningen. Daarnaast kan het een oplossing bieden voor maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid. Toch ontmoedigt de overheid zo’n oplossing met het bestaande beleid.

Half miljoen woningen potentieel te splitsen

Naast het delen van dezelfde woning moet het opsplitsen en verkameren van woningen tot aparte eenheden juridisch makkelijker worden, vindt de bank. In Nederland worden jaarlijks maar 3.000 woningen gesplitst, terwijl er potentieel 500.000 woningen voor splitsing in aanmerking komen.

Veel gemeenten gaan verkamering, het indelen van (meestal) eengezinswoningen naar kleinere zelfstandige woonruimten, tegen met opkoopbescherming. Doel is om overlast te beperken bij bijvoorbeeld het bewonen van huizen door meerdere arbeidsmigranten en woekerende huurprijzen.

Toch kunnen opsplitsing en verkamering juist ruimte geven op de woningmarkt, vindt de Rabobank. De regels ertegen kennen hun eigen achtergrond en logica, maar om de woningcrisis op te kunnen lossen is het raadzaam ze opnieuw tegen het licht te houden.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/rabobank-overheid-moet-regels-verkamering-en-woningsplitsing-herzien/