Algemeen

Lokale belastingkantoren eisen interieurfoto’s voor bepaling WOZ

Lokale belastingkantoren eisen interieurfoto’s voor bepaling WOZ

In meerdere gemeenten is ophef ontstaan onder woningeigenaren. Lokale belastingkantoren eisen dat zij foto’s van hun interieur aanleveren om de WOZ-waarde nauwkeuriger te kunnen vaststellen.

Eigenaren van woningen in Enschede-zuid moeten vóór 30 oktober foto’s van alle vertrekken in hun woning uploaden bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Deze werkwijze zou onderdeel zijn van een landelijke proef om de WOZ-waarde nauwkeuriger te bepalen.

Veel bewoners voelen zich aangetast in hun privacy. Ook vragen ze zich af of er zorgvuldig met hun foto’s omgesprongen wordt. De voltallige gemeenteraad van Enschede heeft na een spoeddebat gevraagd om deze vraag te schrappen, meldt omroep 1Twente.

Bron: Tubantia

Het kantoor GBTwente legt op zijn website uit: “Om de WOZ-waarde van een woning te berekenen heeft GBTwente gegevens nodig van de buiten- én binnenkant van een woning. Gegevens over de buitenzijde zijn bij ons bekend door bijvoorbeeld het bekijken van bouwtekeningen en (lucht-)foto’s. De gegevens van de binnenkant van een woning (bijv. de staat van de badkamer/keuken, onderhoud, etc.) zijn lastiger te beoordelen. Hiervoor vragen wij de hulp van de inwoner.”

No-cure-no-pay-bedrijfjes

Woordvoerder Hans Andre de la Porte van Vereniging Eigen Huis zegt tegenover de NOS dat nooit eerder interieurfoto’s zijn gevraagd voor bepaling van de WOZ-waarde, en dat ook nergens in de wet staat dat dit moet.

Volgens de Enschedese wethouder Financiën Marc Teutelink worden de interieurfoto’s gevraagd vanwege de vele bezwaren van zogeheten no-cure-no-pay-bedrijfjes. Deze bureaus dienen bezwaar in namens woningeigenaren die hun WOZ-waarde te hoog vinden. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard, draait het belastingkantoor op voor de proceskosten. Deze kosten zijn niet nodig wanneer de WOZ-waarde vooraf duidelijk is.

Lees ook: ‘Gemiddelde WOZ-waarde stijgt vooral in het noorden van het land’

De landelijke proef met interieurfoto’s stoppen kan niet zomaar, zegt Teutelink tegenover 1Twente. Tien gemeenten hebben hun belastingzaken uitbesteed aan het GBT en beslissen daar samen over. Maar volgens de wethouder zijn woningeigenaren alleen verplicht om de informatie aan te leveren. De manier waarop zij dat doen staat vrij. Er zijn ook mensen geweest die de gegevens via de telefoon hebben verstrekt.” De communicatie over de werkwijze had volgens Teutelink duidelijker gekund.

‘Doeltreffend en efficiënt’

Belastingkantoor Twente is niet het enige kantoor dat zo werkt, blijkt uit een rondgang langs lokale media. In de gemeente Woerden (provincie Utrecht) heeft de lokale VVD afgelopen zomer al vragen aan het College van B&W gesteld.

In de gemeente Deurne (Noord Limburg) leven dezelfde klachten. Ook hier verwijst het lokale belastingkantoor naar de no-cure-no-pay-bureaus. Volgens kantoor Belastingsamenwerking Oost-Brabant heeft De Waarderingskamer, de landelijke toezichthouder op de uitvoering van de WOZ, de werkwijze met foto’s als “doeltreffend en efficiënt” beoordeeld.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/lokale-belastingkantoren-eisen-interieurfotos-voor-bepaling-woz/