Peter Brussel wordt nieuwe voorzitter NVM

Peter Brussel is gisteren benoemd tot nieuwe algemeen voorzitter van de NVM. Hij volgt waarnemend voorzitter Lana Gerssen op. Zij vervulde de functie na het vertrek van Onno Hoes, die geen tweede termijn als algemeen voorzitter ambieerde.

Peter Brussel is gisteren benoemd tot nieuwe algemeen voorzitter van de NVM. Hij volgt waarnemend voorzitter Lana Gerssen op. Zij vervulde de functie na het vertrek van Onno Hoes, die geen tweede termijn als algemeen voorzitter ambieerde.

Peter Brussel vervulde directie- en bestuursposities, onder andere bij BCC Holding en Blokker Holding. Sinds 2014 is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van VVV Nederland. Sinds 2013 is Brussel voorzitter van brancheorganisatie HISWA – RECRON, brancheorganisatie van de watersport- en recreatiesector. Sinds 2016 vervult hij ook het voorzitterschap van FOCWA, brancheorganisatie van schadeherstellers in de automotive sector. Zijn termijn als voorzitter daar eindigt eind november, maar Brussel blijft nog tot begin 2023 betrokken bij het fusietraject tussen FOCWA en BOVAG.

Uitdagingen

Brussels voorganger Onno Hoes bracht rust binnen de NVM na het tumultueuze vertrek van Ger Jaarsma in 2019. Onder Hoes’ voorzitterschap werd o.a. gewerkt aan een nieuwe governancestructuur binnen de NVM en een nieuwe dienstverlening richting de leden.

Voor Brussel blijven genoeg uitdagingen over, zoals de inzakkende woningmarkt en het woningtekort. Intern speelt nog altijd het conflict met Funda. Een kleine groep aandeelhouders (FundaBelang) vindt dat NVM innovatie bij het bedrijf blokkeert.

Onderscheidend vermogen

Max de la Court van de Ledenraad van de NVM is blij met de komst van Peter Brussel. “We staan als NVM voor grote uitdagingen om te voorzien in de brede vraag naar vastgoed voor woon- en werkruimte. Met het profiel en de ruime ervaring van Peter Brussel kunnen we verder bouwen aan het onderscheidend vermogen van de NVM. Het uitgangspunt daarbij is het coöperatieve ledenbelang en de samenwerking met onze stakeholders.”

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/peter-brussel-wordt-nieuwe-voorzitter-nvm/